Events update

Newsletter
Sector

Presentatie van de “Praktische gids over de wet op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik”

Dinsdag 20 september 2022.

Sprekers waren Robby De Caluwé, federaal volksvertegenwoordiger voor Open Vld - bevoegd voor de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en Nick Van Gelder, Afdelingshoofd a.i. FAGG en Legal counsel - Medical Law, naast Caroline Ven, Charlotte Weyne en Marie-Charlotte Destrée voor pharma.be

Nick Van Gelder FAGG
Robby De Caluwé
CW&MCD

Bestel de "Praktische gids over de wet op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik"

Dit boek, een uitgave van pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, kan besteld worden bij Knopspublishing.

De drijfveer van de 130 biofarmaceutische bedrijven die lid zijn van pharma.be, is om het leven van Belgische patiënten te verbeteren via onderzoek, ontwikkeling en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen, behandelingen en vaccins.

Deze missie wordt uitgevoerd binnen een strikt juridisch kader, waarvan één van de pijlers de wet van 25 maart 196 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik is. Zij is van toepassing op geneesmiddelen gedurende een groot deel van hun levenscyclus, gaande van de aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen tot de vervaardiging en distributie, en tenslotte de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen en promotie. Om zich ten volle te kunnen wijden aan hun kerntaak, het innoveren ten behoeve van patiënten, moeten de diverse actoren in de gezondheidszorg terdege het rechtskader beheersen, om zo te kunnen werken in een duidelijke, voorspelbare en kwalitatief hoogstaande omgeving.

Dit boek wil bijdragen tot de uitwisseling van kennis over de wet van 25 maart 1964 door elk van de artikelen van die wet van een juridisch commentaar te voorzien. Het is bedoeld als een praktisch en allesomvattend instrument dat de lezer toelaat de kern van de Belgische regelgeving inzake geneesmiddelen te vatten.

Met de publicatie ervan hoopt pharma.be duidelijkheid en inspiratie te verschaffen voor toekomstige discussies over het geneesmiddelenrecht.

"Praktische gids over de wet op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Knopspublishing" (€ 211,00 incl. 6% btw - ISBN 978-9-4603-5555-4)

Practical-guide-law-human-medicines
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!