Data en digitalisering

Newsletter

Waar praten we over?

Real World Data (RWD) is een overkoepelende term voor gegevens met betrekking tot de effecten van gezondheidsinterventies (bv. veiligheid, effectiviteit, gebruik van hulpbronnen, enz.) die niet worden verzameld in het kader van sterk gecontroleerde gerandomiseerde klinische proeven (Makady et al., 2017). De verzamelde gegevens omvatten - maar zijn niet beperkt tot - klinische en economische uitkomsten, administratieve gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO) en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL). RWD kunnen worden verkregen uit vele bronnen, waaronder patiëntenregisters, elektronische medische dossiers, en claimdatabases.

RWD in de levenscyclus van een geneesmiddel

Voor onze industrie zijn de inzichten die voortvloeien uit de analyse van gezondheidsgegevens levensreddend, maar gezien de gevoeligheid van dit soort gegevens moeten zij met de nodige omzichtigheid worden benaderd. In de onderzoeks- en ontwikkelingsfase ligt het virtueel ontwikkelen van geneesmiddelen en het begrijpen van de epidemiologie van een ziekte op basis van RWD binnen ons bereik. Wanneer de uitkomst van een behandeling wordt gemeten en geanalyseerd, kunnen deze resultaten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van het geneesmiddel voor een optimale toegang voor de patiënt. Zelfs in de laatste fase van de levenscyclus is het meten van de uitkomsten voor patiënten zeer nuttig om bijvoorbeeld de therapietrouw en de veiligheid van het geneesmiddel te verbeteren (figuur 1).

Het wordt duidelijk dat de voordelen van het secundaire gebruik van RWD verder reiken dan de biofarmaceutische sector. In een ecosysteem van reële gezondheidsgegevens dragen alle partners bij tot goed geïnformeerde waardebeslissingen, gebaseerd op een optimale toegang tot RWD en acceptatie van RWE om een betere gezondheid voor patiënten te creëren.

België beschikt over tal van RWD troeven, in de eerste plaats op het vlak van infrastructuur en e-health, maar ook op het vlak van geregistreerde real world data en beleidsinitiatieven. Samen met onze partners kijken we ernaar uit om de fundamenten van ons ecosysteem van gezondheidsgegevens te versterken. Er ligt een grote kans voor België om naast zijn leidende rol in klinische studies, ook een wereldwijde toppositie in RWD onderzoek te versterken. 

rwe_1
rwe_2

Karen Crabbé

Economic & Health Data Advisor

Become a member

Interesse om lid te worden?

pharma.be vertegenwoordigt momenteel meer dan 125 farmaceutische ondernemingen die in België actief zijn. Wij bieden diensten aan op het gebied van prijsstelling, advies inzake terugbetaling, juridisch advies en dit niet alleen voor farmaceutische bedrijven die actief zijn op humaan gebied maar ook op veterinair vlak. Wij zijn er zowel voor grote ondernemingen, als voor middelgrote en kleine ondernemingen. Sluit je bij ons aan om van de innoverende farmaceutische industrie een succesvolle gemeenschap te maken die de huidige ziekten kan overwinnen en genezingen en therapieën kan vinden voor nieuwe ziekten en pandemieën, zoals we die nu meemaken met COVID-19.