FAGG Campagnes

'Geneesmiddelen en het Internet'

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceerde in 2009 de informatiecampagne 'Geneesmiddelen via het internet? Surf niet met uw gezondheid! om het publiek te informeren over de gevaren van het aankopen van geneesmiddelen via internet. Een speciale website werd opgericht rond de verschillende aspecten zoals de risico's, de regelgeving en aanbevelingen.

Lees meer over deze campagne

‘Een geneesmiddel is geen snoepje’

Het FAGG ondernam in 2011 de bewustmakingscampagne 'Een geneesmiddel is geen snoepje' om het grote publiek te sensibiliseren voor het goed gebruik van geneesmiddelen. Een speciale website werd opgericht met 12 tips rond de rol van de zorgverstrekkers, het belang van de bijsluiter, specifieke geneesmiddelenklassen zoals antibiotica, slaapmiddelen en pijnstillers, de impact van geneesmiddelen op zwangerschap en rijden enz.

Lees meer over deze campagne

'Geneesmiddelen en kinderen: opgelet een geneesmiddel is geen snoepje!'

Het FAGG startte in 2013 een bewustmakingscampagne inzake 'Geneesmiddelen en kinderen: opgelet een geneesmiddel is geen snoepje!' Het FAGG stelt enkele adviezen voor om te helpen bij een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen, in geval van koorts, hoest en verkoudheid, oprispingen. Drie brochures worden op de FAGG website gepubliceerd om het grote publiek te helpen bepalen wanneer en hoe geneesmiddelen te gebruiken bij kinderen. Deze brochures worden ook ter beschikking gesteld via de huisartsen- en kinderartsenpraktijken en de apotheken.

Lees meer over deze campagne