Adviezen over het goed gebruik

Het dagelijks goed gebruik

Wanneer u een geneesmiddel neemt…

 • Volg de aanwijzingen van uw arts en uw apotheker strikt op.
 • Lees de bijsluiter van de medicijnen en volg de aanwijzingen op.
 • Volg uw behandeling tot op het einde. Stop de behandeling niet vroeger zonder uw arts te raadplegen.
 • Als u de behandeling wilt stopzetten of veranderen, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker.
 • Neem contact op met uw arts of apotheker als u onverwachte veranderingen vaststelt.
 • Gebruik geen medicijnen van anderen en geef uw eigen medicijnen niet weg.

Als het om een vrij verkrijgbaar medicijn (OTC) gaat, volg dan de vier boodschappen van de PharmaSmile:

 1. Dit is een geneesmiddel ;
 2. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies ;
 3. Vraag raad aan uw apotheker ;
 4. Lees aandachtig de bijsluiter.

Klik hier voor meer info over de PharmaSmile

Andere belangrijke adviezen…

 • Bouw een vertrouwensrelatie op met uw arts en uw apotheker.
 • Alleen medicijnen uit een apotheek of een ziekenhuis zijn veilig en efficiënt. Wees dus voorzichtig: meer dan 50 % van de medicijnen die op het internet worden verkocht, is namaak en is gevaarlijk voor uw gezondheid.
 • Houd nauwgezet een lijst bij van de medicijnen die u gebruikt en neem deze lijst mee wanneer u een gezondheidsprofessional raadpleegt.
 • Maak uw arts of apotheker attent op uw gevoeligheden (allergieën, intoleranties,...) en persoonlijke aandachtspunten (diabetes, hartaandoeningen, zwangerschap,...) opdat hij de geschikte behandeling kan kiezen.
 • Bespreek de informatie over aandoeningen en behandelingen die u op het internet vindt met uw arts of apotheker.
 • Beheer uw huisapotheek

Uw huisapotheek

 • Bewaar uw geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
 • Berg ze op een droge, koele en donkere plaats op.
 • Laat geneesmiddelen in hun originele verpakking, samen met de bijsluiter.
 • Controleer of de geneesmiddelen in speciale omstandigheden moeten worden bewaard (koelkast, …).
 • Bewaar sommige geneesmiddelen niet nadat uw behandeling is afgerond (druppels, drankjes, …).
 • Hou twee of drie keer per jaar grote schoonmaak in uw huisapotheek.
 • Controleer altijd de houdbaarheidsdatum van geneesmiddelen die mogen worden bewaard.
 • Gooi geen geneesmiddelen in de vuilnisbak of het toilet.
 • Breng geneesmiddelen die niet zijn gebruikt of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden naar uw apotheek zodat ze kunnen worden vernietigd.
 • Stop nooit verschillende geneesmiddelen in hetzelfde doosje of potje.