E-bijsluiter

Op de website e-bijsluiter.be kunt u de Belgische publieksbijsluiter van uw geneesmiddel of dat van uw dier raadplegen.

In deze bijsluiters vindt u advies voor een doeltreffend en veilig gebruik. Wilt u naast deze praktische gegevens nog meer vernemen, dan reiken wij u graag de wetenschappelijke bijsluiter van het geneesmiddel aan.