Vereniging

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 37.000 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.