Missie

Partner in gezondheid en innovatie

Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere gezondheidspartners, streeft de koepelorganisatie pharma.be naar de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie aan te moedigen in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik. Topprioriteit is dan ook dat de patiënt zo snel mogelijk kan beschikken over de nieuwste therapieën, de zogenaamde "geneesmiddelen van morgen", die voortkomen uit Onderzoek en Ontwikkeling.

Vector voor economische groei

pharma.be onderstreept ook het belang van een gunstig onderzoeksklimaat. De strategisch belangrijke positie van de Belgische farmasector in Europa moet met zorg gekoesterd worden. De industrie is immers een waardevolle vector in ons land voor een duurzame economische groei.

Toekomstpact

In dit kader sloot de farmaceutische sector in juli 2015 een uniek, historisch en ambitieus Toekomstpact met de federale regering. Het pact geeft de nodige voorspelbaarheid en zuurstof aan de farmabedrijven zodat de investeringen in ons land behouden, en zo mogelijk zelfs verhoogd kunnen worden. Zo kan België aan de wereldtop blijven van de biofarmaceutische innovatie.