Antibiotica

 • Jean-Christophe Tellier is de nieuwe voorzitter van de EFPIA*

   

  Jean-Christophe Tellier, u bent net voorzitter van de EFPIA* geworden. Uw eerste toespraak ging over samenwerking, waarom?

  Wij zijn er sterk van overtuigd dat niemand op eigen houtje de strijd tegen een ziekte kan winnen. We willen met alle actoren van het gezondheidsstelsel samenwerken om oplossingen te vinden die patiënten helpen. In de huidige evoluties van gezondheidszorgsystemen en industrieën zijn multi-stakeholder samenwerkingen immers onontbeerlijk om vooruitgang te boeken. Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medische interventies zijn in hoge mate onderling afhankelijk geworden.

  Is dergelijke samenwerking tussen uiteenlopende actoren wel mogelijk?

  Iedereen die in de gezondheidssector werkt, heeft hetzelfde doel: de beste resultaten leveren voor de patiënt. We proberen dat te vaak geïsoleerd te doen en soms lijken we elkaar zelfs tegen te werken. Om een harmonieuze gezondheidszorg tot stand te brengen, moeten we het parcours van de patiënt in zijn geheel beschouwen en manieren vinden om samen te werken.

  Als we naar de uitdagingen van de toekomst kijken – zoals dementie en de toename van kanker en diabetes – lijdt het geen twijfel dat de oplossing van die problemen niet alleen in innovatie ligt, maar ook in de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Wij hebben ons ertoe verbonden om met partners in de gezondheidzorg samen te werken om een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan nieuwe behandelingen en de noodzaak om de gezondheidszorg nu en in de toekomst betaalbaar en duurzaam te maken. Als voorzitter van de EFPIA* ben ik echt trots dat de (bio)farmaceutische sector alleen al in Europa meer dan 35 miljard euro per jaar in onderzoek en ontwikkeling investeert. De meer dan 7.000 geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn, bewijzen dat het systeem werkt.

  Wat zou u vragen als u een wens mocht doen?

  Dat de actoren ophouden met geïsoleerd te werken. We kunnen ons niet langer een enge visie veroorloven, want de oplossingen die patiënten nodig hebben, vereisen een brede coalitie van actoren. In die geest wil ik een snellere overgang naar een meer globale visie op de gezondheidszorg, een visie die op de competenties en de knowhow van alle belanghebbenden steunt.

  Jean-Christophe Tellier is is reumatoloog van opleiding. Sinds 2011 is hij Chief Executive Officer & Chairman of the Executive Committee van UCB. Van 2005 tot 2006 was hij voorzitter van pharma.be.
  *EFPIA: Europese vereniging van farmaceutische bedrijven en associaties

  EFPIA website

   
 • Een daling van 12,8% in het gebruik van antibiotica bij dieren in 2018

   

  In 2018 is het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde met 12,8% gedaald. Dit is de grootste jaarlijkse daling sinds de sector zich ertoe heeft verbonden om het gebruik van antibiotica bij dieren in ons land terug te schroeven. Uit het AMCRA*-rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat het gebruik van antibiotica met 35,4 % gedaald is, sinds het referentiejaar 2011.

  Antibiotica zijn belangrijke middelen voor de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren en moeten op een verantwoorde manier worden gebruikt als ze levens kunnen redden of het lijden bij dieren kunnen voorkomen. Het gebruik ervan kan in sommige gevallen evenwel leiden tot resistentie van bepaalde bacteriën. Deze resistentie kan zich dan verspreiden onder de bevolking en in het milieu. Het is dus zeer belangrijk om het gebruik ervan onder controle te houden en er toezicht op te houden.

  In dat opzicht hebben de federale minister van volksgezondheid, Maggie De Block, en de toenmalige federale minister van Landbouw, Willy Borsus, met alle partners van de sector, waaronder pharma.be, op 30 juni 2016 een convenant ondertekend met duidelijke doelstellingen:

  • Een vermindering met 50% van de hoeveelheid antibiotica die wordt geleverd via dierenvoeding vóór eind 2017.

  • Een vermindering met 75% van de hoeveelheid kritische antibiotica tegen eind 2020.

  • Een vermindering met 50% van de totale hoeveelheid antibiotica die bij dieren wordt gebruikt, tegen eind 2020.

  De eerste twee doelstellingen zijn reeds ruimschoots bereikt. De grote daling in 2018 in de totale hoeveelheid antibiotica, levert een belangrijke bijdrage om ook de derde doelstelling te kunnen realiseren.

  Uit de cijfers van 2018 blijkt dat de gezamenlijke inspanningen van de farmaceutische industrie, landbouwers en dierenartsen binnen het platform AMCRA*, die zich richten op de preventie van ziekte bij dieren door middel van bioveiligheid, preventiemaatregelen en vaccinatie, hun vruchten afwerpen", aldus Johan De Haes, Public & Animal Health Manager bij pharma.be.

  Meer info: AMCRA website

  *AMCRA: Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

   

 • Innovatieve farmabedrijven investeerden in wetenschappelijk onderzoek in België

   

  Financiering van wetenschappelijk onderzoek staat voorop in de relaties tussen innovatieve farmaceutische bedrijven en de Belgische medische gemeenschap

  In 2018 investeerden 104 bedrijven die lid zijn van pharma.be voor 171 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap.

  Innovatieve farmaceutische bedrijven hebben in 2018 voor 171 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap. Daarvan ging ruim 111 miljoen (65 %) naar de financiering van wetenschappelijk onderzoek.

  Dat blijkt uit de vierde publicatie van het transparantieplatform “betransparent.be”, de tweede onder de wettelijke verplichting van de zogenaamde ‘Sunshine Act’.

  Nieuw dit jaar is dat ook de bedrijven die geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ontwikkelen inzage geven in hun samenwerkingen, onder hen ook veertien leden van pharma.be.

  Wetenschappelijk onderzoek voorop

  104 innovatieve farmaceutische bedrijven die lid zijn van pharma.be hebben in 2018 voor 171 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met gezondheidsorganisaties (zoals o.m. universiteiten, ziekenhuizen, artsen- en apothekersverenigingen of onderzoeksorganisaties uit de agro-industrie), zorgverstrekkers (artsen, apothekers, dierenartsen…) en patiëntenverenigingen in België.

  Deze investeringen maken deel uit van een veel groter bedrag (3,6 miljard euro) dat de innovatieve farmaceutische bedrijven vorig jaar in België investeerden in Onderzoek & Ontwikkeling, o.m. in eigen labo-onderzoek.

  De verdeling van dit bedrag over de verschillende categorieën is nagenoeg dezelfde als de voorbije jaren en wijst op stabiele investeringen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ze gingen namelijk voor 65 procent (111,6 miljoen euro) naar wetenschap-pelijk onderzoek (bv. klinische studies), voor 8,5 procent (14,5 miljoen euro) naar schenkingen en toelagen, voor 14 procent naar wetenschappelijke manifestaties (24,2 miljoen euro), voor 7,2 procent (12,3 miljoen euro) naar vergoedingen voor consultancy opdrachten en diensten. Vijf procent van het bedrag (8,7 miljoen euro) ging naar samenwerkingen met patiëntenverenigingen. Dit betreft in hoofdzaak samenwerkingen op een pan-Europees niveau, die omwille van de wettelijke standplaats van deze verenigingen in Brussel, ook in België moeten aangegeven worden.

  Vinger aan de pols tijdens ontwikkelingsproces

  De samenwerkingen tussen de farmaceutische bedrijven en de medische gemeenschap helpen beide partijen om de vinger aan de pols te houden tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen. Frequente contacten en uitwisseling van informatie over hoe nieuwe geneesmiddelen het best passen in het zorgtraject van de patiënten zijn daarbij van grote waarde, en komen de patiënten ten goede. Deze investeringen bevestigen bovendien de Europese koppositie die ons land inneemt in het farmaceutische wetenschappelijk onderzoek.

  Uitgebreider platform zorgt voor grotere transparantie

  Voor de bedrijven die lid zijn van pharma.be is dit het vierde jaar dat ze de investeringen publiceren. De eerste twee jaar gebeurde dat op vrijwillige basis, sinds 2018 gebeurt dat onder het wettelijke kader van de zogenaamde “Sunshine Act”.

  Het platform bevat dit jaar voor het eerst ook de bedragen van de bedrijven die geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ontwikkelen. De samenwerkingen die zij hebben met dierenartsen, wetenschappelijke verenigingen en onderzoeksorganisaties uit de agro-industrie worden voortaan ook gepubliceerd op het BeTransparanet.be platform. Het platform wordt dus groter en zorgt dus ook voor een verhoogde transparantie in de zorgsector.

  Catherine Rutten, CEO van pharma.be onderlijnt: “Medische vooruitgang en wetenschappelijk onderzoek naar de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiënt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een efficiënte samenwerking tussen de bedrijven enerzijds en de zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen anderzijds, speelt hierbij een essentiële rol. De publicatie van deze gegevens, dit jaar ook voor het eerst voor de bedrijven die geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ontwikkelen, bewijst dat de sector in volledige transparantie wil handelen. De wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act was een belangrijke stap voor onze sector".

  Er werd in 2018 door de bedrijven die lid zijn van pharma.be ruim 5,4 miljoen méér geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek dan het voorgaande jaar. Eens te meer onderlijnt dit de vooraanstaande rol van de Belgische wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van farmaceutisch Onderzoek en Ontwikkeling”.

  Naar Betransparent.Be

 • Galenusprijs 2018: niet 1 maar 2 winnaars

   

  Op 28 mei 2019 werd de Galenusprijs 2018 uitgereikt, in aanwezigheid van Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. De prijs voor innovatief geneesmiddel ging dit jaar zowel naar Novartis als naar Gilead, twee leden van pharma.be, voor hun doorbraak in de zogenaamde CAR-T-cel immuuntherapie.

  De prestigieuze Galenusprijs, de belangrijkste prijs in ons land voor farmaceutisch onderzoek, werd dit jaar voor de 37ste keer uitgereikt. Ze bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en een medische hulpmiddel, en eert een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De laureaten worden door de jury geëerd voor de innovatieve vooruitgang die ze bieden voor patiënten. De prijs bevordert het farmaceutische onderzoek en stimuleert therapeutische innovatie in het belang van de volksgezondheid.  

   

  Over de bekroonde CAR-T cel therapie

  Behandelingen op basis van de versterking van de immuunrespons nemen een steeds prominentere plaats in in het therapeutisch arsenaal tegen kanker. Immunotherapie, en CAR T-therapie, biedt een mogelijke doorbraak in de strijd tegen kanker. CAR T-cel wordt omschreven als potentieel transformatief voor de behandeling van patiënten met moeilijk te behandelen vormen van kanker. Met genetisch bewerkte T-cellen, zoals chimerische antigeenreceptor T-cellen (CAR T), wordt het immuunsysteem versterkt zodat het kankercellen beter kan herkennen en aanvallen. De genetisch gemodificeerde CAR T-cel immuuntherapie wordt op maat van elke patiënt individueel geproduceerd.

  Lees meer:

  http://immuno-t.inmotion.care/nl/

  http://www.prixgalien-galenusprijs.be/