Een nieuwe website voor pharma.be

Informatie
Sector

Met deze nieuwe site willen we zowel het groot publiek als onze onmiddellijke partners uit de gezondheidszorg (artsen, apothekers, verpleegkundigen, hulpverleners in de brede zin van het woord, enz.) van dienst zijn met informatie over de vereniging, haar leden en partners en de diverse thema's die leven binnen de gezondheidszorg en meerbepaald van toepassing zijn op de farmaceutische industrie.

Become a member

Blijf op de hoogte van pharma.be