Wereld Vaccinatie Week : vaccineren is voorkomen

18/04/2014

23-30 april 2014 - Wereld Vaccinatie Week :

pharma.be vestigt de aandacht op het feit dat vaccinatie voor een efficiënte en duurzame socio-economische aanpak van de volksgezondheid zorgt.


Volgens de WGO kunnen in 2014, 25 - mogelijks dodelijke- ziektes dankzij vaccins[1] vermeden worden en laat vaccinatie toe jaarlijks 2 tot 3 miljoen doden te vermijden[2]. Routine vaccinatie[3]- ook soms universele massale vaccinatie genoemd - heeft de incidentie en de mortaliteit deze ziekten doen dalen en in sommige gevallen zelfs uitgeroeid. Dit is het geval voor pokken. 

Gedurende deze vaccinatieweek, wordt op 25 april de strijd tegen malaria in de schijnwerpers gezet. Samen met de strijd tegen HIV en tuberculose, vormt deze ziekte één van de drie topprioriteiten voor de WGO. Malaria is een aanzienlijk gezondheidsprobleem in de wereld : ongeveer 250 miljoen mensen zijn er wereldwijd mee besmet. In Afrika overlijden jaarlijks, meer dan 600 000 mensen - meestal kinderen onder de leeftijd van vijf jaar - door deze ziekte. Farmaceutische bedrijven dragen al jaren bij aan het terugdringen van dit aantal door het beschikbaar stellen van medicatie, en doen actief onderzoek naar een vaccin. 

Ter gelegenheid van deze Wereld Vaccinatieweek wenst pharma.be de prominente rol van België in deze materie speciaal toe te lichten. België staat centraal in de aanbeveling, het onderzoek, de ontwikkeling en de wereldproductie van vaccins. 

In België is enkel vaccinatie tegen polio verplicht. Routinevaccinatie bij kinderen en adolescenten laat hen echter toe beschermd te zijn tegen 13 ziektes : difterie, tetanos, kinkhoest, polio, hepatitis B, haemophilus influenzae type B, rotavirus, streptococcus pneumoniae, meningitis C en HPV, verantwoordelijk voor baarmoederhalskanker, mazelen, bof en rubella. Er wordt steeds gestreefd naar een optimale balans tussen maximale bescherming en vereenvoudiging van de vaccinatiekalender bij kinderen. 

België is de wereldleider wat betreft vaccinologie. Zeven biofarmaceutische bedrijven, lid van pharma.be, zijn actief in de vaccinatiesector. Samen stellen zij 50 vaccins[4] ter beschikking en voeren zij in ons land klinische studies uit. Bovendien zijn meerdere leden van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) erkend als internationale experten in vaccinologie en bekleden zij een sleutelpositie bij het EMA (European Medicines Agency). 

Voor Catherine Rutten, CEO pharma.be : " Naast een gezonde levenstijl dragen geneesmiddelen en vaccins bij tot preventie inzake gezondheid. pharma.be pleit ervoor dat de Belgische autoriteiten, op alle niveaus van bevoegdheid, vaccinatie en preventie steeds zouden aanmoedigen, ten behoeve van de volksgezondheid. Preventie is kostenbesparend. Tergelijkertijd wensen wij een toenemende ondersteuning van onze internationaal erkende onderzoekers die bewonderenswaardig werk verrichten in vaccinologie.

[1] WHO

[2] WHO campaigns : 23-30 April 2014 - world immunisation 

[3] Routine vaccinatie houdt in dat de toediening van vaccins systematisch en routinematig uitgevoerd wordt, volgens een welbepaald schema, per leeftijdscategorie, dat door de nationale gezondheidsinstanties vastgelegd wordt. Inentingen worden meestal structureel gepland en georganiseerd. 

[4] pharma.be data on file - IMS data