Geneesmiddelenbudget: de keuze van de patiënt staat centraal

23/06/2014

pharma.be is voorstander van een duurzaam zorgsysteem dat de noden van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de artsen en apothekers respecteert.


De beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen in België garanderen

Catherine Rutten, CEO de pharma.be: "Wij pleiten voor een beleid dat duidelijk medische innovatie ondersteunt, wat essentieel is om de Belgische patiënten toegang te garanderen tot de nieuwe geneesmiddelen die voortkomen uit farmaceutisch en biologisch onderzoek.

Teneinde de duurzaamheid van kwalitatieve gezondheidszorg te verzekeren, benadrukt pharma.be de noodzaak van een algemene reflectie met betrekking tot de toekomst van de gezondheidszorg, met het oog op een duurzaam systeem dat zowel rekening houdt met therapeutische als financiële doelstellingen en dat alle verschillende componenten van het budget van het RIZIV optimaliseert. pharma.be is een partner die bereid is zijn verantwoordelijkheden te nemen in de discussies rond budget en toegang tot innovatie. pharma.be betreurt dat de Christelijke Mutualiteit zich in haar denkoefening beperkt tot de sector van de geneesmiddelen. 

pharma.be onderlijnt dat de farmaceutische industrie haar verantwoordelijkheden opneemt om het evenwicht van het geneesmiddelenbudget te verzekeren. 

In België zijn de innovatieve geneesmiddelen goedkoper dan in landen met een zelfde levensstandaard en met een sterke industriële voetdruk [1], met uitzondering van Frankrijk, en dit ondanks een geneesmiddelenbudget dat relatief steeds kleiner wordt in het totaalbudget voor gezondheidszorg. 

Concreet gezien bedraagt het budget voor de terugbetaling van geneesmiddelen 3,2 miljard euro [2] voor 2014. Dit vertegenwoordigt 11,6 % van het totaalbudget voor gezondheidszorg, waarin de andere kosten die de staat draagt voor de handelingen van artsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorgverleners zijn inbegrepen. De voorbije vijf jaar heeft het geneesmiddelenbudget meer dan 50 % van de besparingen in de gezondheidszorg gedragen. In geval het budget voorzien voor de terugbetaling van geneesmiddelen wordt overschreden, zijn de farmaceutische bedrijven verplicht dit zelf te financieren. Dit is uniek in België. 

Het systeem "goedkope" geneesmiddelen ondersteunen 

De "goedkope" geneesmiddelen omvatten zowel de generieke geneesmiddelen als de originele geneesmiddelen die hun prijs met 45,3 % tot 52,2 % laten dalen van zodra een eerste terugbetaald generiek geneesmiddel op de markt komt. De "goedkope" geneesmiddelen maken middelen vrij om te inversteren in nieuwe geneesmiddelen en realiseren, volgens het RIZIV, een besparing van 1,2 miljard euro per jaar. pharma.be ondersteunt het systeem van de "goedkope" geneesmiddelen. 

[1] Vergelijking door pharma.be met Duitsland, Nederland, Denemarken, Finland en Ierland, voor wat betreft de gepatenteerde geneesmiddelen. 

[2] Het budget voor de terugbetaling van geneesmiddelen voor 2014 bedraagt 4,1 miljard euro op een totaal van 27 miljard. Indien we het aandeel voor distributie en BTW niet in aanmerking nemen, wordt 3,2 miljard euro besteed aan de terugbetaling van het gedeelte dat de industrie vertegenwoordigt in de kost van de geneesmiddelen.