pharma.be en FeBelGen : Goed gebruik van geneesmiddelen is absoluut noodzakelijk

11/07/2014

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie en FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie onderlijnen de absolute noodzaak on geneesmiddelen correct te gebruiken. Overigens wijzen de verenigingen erop dat het wijzigen van een product de nodige omzichtigheid vereist en bijgevolg niet zomaar mag gebeuren.


Geneesmiddelen zijn complexe, hoogtechnologische producten en geen eenvoudige consumptieproducten. Zij doen de mortaliteit, de morbiditeit en het aantal hospitalisaties dalen, maar tergelijkertijd kunnen zij eveneens gepaard gaan met bijwerkingen en interacties met andere medicatie vertonen; ze hebben telkens hun eigen contra-indicaties en specifieke bewaringsmaatregelen. Al deze elementen staan in de bijsluiters vermeld. Gepersonaliseerde aanbevelingen die door artsen en apothekers aan elke individuele patiënt gegeven worden, zijn onontbeerlijk om behandelingen in goede baan te leiden, in het bijzonder als het gaat om therapietrouw. Voor de gezondheid van de patiënt is het dus van groot belang dat al deze informatie ter harte wordt genomen. 

De innovatieve en generieke farmaceutische industrie heeft voor de artsen, apothekers en patiënten meerdere projecten ontwikkeld om het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. In dit opzicht biedt de website www.goedgebruik.be een aantal gebruiksaanbevelingen om, door middel van animaties, het belang van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen te illustreren. De website www.e-bijsluiter.be bevat overigens up-to-date bijsluiters van de opgenomen geneesmiddelen. 

Catherine Rutten, CEO van pharma.be : « Geneesmiddelen zijn complexe producten. Alle betrokken partijen - van ontwikkeling tot consumptie - nemen hun verantwoordelijkheden op: de overheid die verordent en controleert, de industrie die het product ontwikkelt, de artsen die voorschrijven, de apothekers die afleveren en de patiënt die zijn behandling volgt. Doeltreffendheid, veiligheid en goed gebruik van de medicatie nemen een primordiale plaats in binnen de farmaceutische sector. » 

Joris Van Assche, Managing Director van FeBelGen : « Alle geneesmiddelen, wat ze ook mogen zijn, zijn sterk gereguleerde producten. Hun veiligheid (mogelijke bijwerkingen) en hun doeltreffendheid (nut en efficiëntie) worden op de voet gevolgd gedurende de ganse levenscyclus van het geneesmiddel. Het EMA (European Medecines Agency) en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) controleren de doeltreffendheid en veiligheid van elk geneesmiddel en beslissen of een geneesmiddel al dan niet op de Belgische markt mag gebracht worden. Het is slechts wanneer de marktvergunning wordt toegekend dat een geneesmiddel ter beschikking van de patiënt kan worden gesteld."