Wereld Vaccinatie week: België is wereldleider inzake vaccins

20/04/2015

Vaccinatiecampagnes, in combinatie met verbeterde hygiënische levensomstandigheden, dragen sinds vorige eeuw wezenlijk bij aan de volksgezondheid. Vandaag genieten wereldwijd meer mensen dan ooit de voordelen van veilige en doeltreffende vaccins.


Doorgedreven innovatie maakt de lijst van ziektes die met behulp van vaccins kunnen worden voorkomen steeds langer; het zijn er intussen 27. Vaccins zijn ook kosten-efficiënt, doordat ze de totale kosten van de gezondheidszorg helpen in te perken.

De rol van België in dit verhaal kan niet veronachtzaamd worden. Ons land behoort inderdaad tot de absolute wereldtop op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en productie van vaccins.

Vaccinatie: een doeltreffende en duurzame aanpak 

Actieve immunisatie heeft het risico op wijd verspreide en vaak levensbedreigende infectieziektes sterk verminderd. Vandaag kunnen niet minder dan 27 infectieziektes voorkomen worden door middel van vaccins [1]. Jaarlijks worden wereldwijd tussen de 2 en de 3 miljoen vroegtijdige overlijdens vermeden [2]. Dankzij een wereldwijde vaccinatiecampagne werd in de jaren zeventig onder meer het pokkenvirus uitgeroeid, tegen 2017 zou polio volledig bestreden moeten zijn [3]. Ook op het vlak van andere infectieziekten werden indrukwekkende resultaten behaald. Zo werd bv sinds 2000 wereldwijd het aantal gevallen van mazelen teruggedrongen met bijna 68 %, voor difterie met 60 %, voor gele koorts met 58 % en voor tetanus met 43 % [4]. 

Wereld Vaccinatie Week 2015: de vaccinatiekloof overbruggen

De Wereld Vaccinatieweek 2015 - een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - staat volledig in het kader van het thema 'Overbrug de vaccinatiekloof' en gaat hand in hand met het WHO Global Vaccine Action Plan (GVAP). Dit GVAP Plan beoogt om, wereldwijd, enkele miljoenen doden te voorkomen door middel van vaccins tegen het jaar 2020. Naast het promoten van een doeltreffend wereldwijd, regionaal en nationaal vaccinatiebeleid, wordt daarbij de nadruk gelegd op het stimuleren van het onderzoek naar en de ontwikkeling van de volgende generatie van vaccins en technologieën [5]. Het overbruggen van deze vaccinatiekloof is essentieel. Volgens recente schattingen ontberen wereldwijd nog steeds nagenoeg 22 miljoen kinderen elementaire vaccins [6]. Bovendien is de vaccinatiegraad in de geïndustrialiseerde landen de afgelopen tien jaar afgenomen. Europa werd in recente jaren dan ook opgeschrikt door forse uitbraken van ziektes zoals mazelen en rubella [7].

België: wereldleider in vaccins

België behoort tot de wereldtop op het vlak van vaccins. In België werden onder meer een vaccin tegen klierkoorts en tegen het humaan papillomavirus, dat kan leiden tot baarmoederhalskanker, ontwikkeld. In de huidige strijd tegen ebola speelt België eveneens een vooraanstaande rol, wat leidde tot twee experimentele vaccins die veelbelovende resultaten neerzetten in klinische proeven.

Ander onderzoek in België richt zich onder meer op het ontwikkelen van een eerste vaccin tegen malaria [8] en het verhogen van de doeltreffendheid van vaccins tegen griep [9]. In ons land zijn negen biofarmaceutische bedrijven actief in de ontwikkeling van vaccins voor menselijk gebruik. Samen stellen zij 77 vaccins ter beschikking van de autoriteiten en de gezondheidswerkers. En wat de ontwikkeling van toekomstige vaccins betreft, voeren zij niet minder dan 130 klinische studies uit met vaccins in België [10]. 

België: ook sterk in vaccins voor diergeneeskundig gebruik

België is eveneens bijzonder actief op het vlak van de ontwikkeling van vaccins voor diergeneeskundig gebruik. Zeven farmaceutische bedrijven bieden samen 204 vaccins aan voor diergeneeskundig gebruik. In België werden verschillende vaccins ontwikkeld, zowel voor preventie (bv van infectieziekten bij rundvee) en bestrijding van ziekten (bv van ziekten die via insecten worden overgedragen) als voor het verbeteren van het dierenwelzijn (bv als alternatief voor fysieke castratie biggen). 

Catherine Rutten, CEO pharma.be: "Preventie wordt steeds belangrijker in het gezondheidszorg-beleid, en vaccins behoren tot de krachtigste en meest kostenefficiënte middelen die de overheid ter beschikking heeft om haar bevolking te beschermen tegen infectieziektes. Dankzij ons dynamisch ecosysteem waarin biofarmaceutische bedrijven intensief samenwerken met universiteiten, heeft België een voortrekkersrol die internationaal erkend wordt op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en productie van vaccins. We hebben alle troeven in handen om dit succes verder uit te bouwen."  

Over vaccinatie in België 

Alhoewel in België enkel de poliovaccinatie wettelijk verplicht is, voert de Belgische overheid sinds de jaren '50 een actief vaccinatiebeleid. België kent dan ook over het algemeen een hoge vaccinatiegraad. De Hoge Gezondheidsraad geeft duidelijke aanbevelingen in de vorm van vaccinatieschema's. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een optimale balans tussen maximale bescherming en vereenvoudiging van de vaccinatiekalender bij kinderen. Zo wordt er gebruik gemaakt van combinatievaccins om te voorkomen dat kinderen meerdere prikken moeten krijgen. Vaccins, zowel voor menselijk als dierlijk gebruik, zijn bovendien een van de speerpunten van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). In het kader van de vaccinatieweek en het vaccinatieplan 2020 van de Vlaamse overheid lanceerde het Agentschap Zorg en Gezondheid onlangs nog de campagne "Mazelen: geen kinderziekte!" [11]. Deze sensibiliseringscampagne heeft tot doel de vaccinatiegraad tegen mazelen bij de Vlaamse jongeren te verhogen van 92,5 % naar 95 % en zo de verspreiding van deze ziekte, die de laatste jaren weer in opmars was, sterk in te perken. 

Woordvoerder : Stefaan Fiers (02 661 91 27 - 0476 76 90 77) - sf@pharma.be

Voor meer informatie:

www.who.int/world-immunization-week

http://www.vaccinestoday.eu

http://www.vaccinatieweek.be

[1] "List of Vaccine-Preventable Diseases", http://www.cdc.gov/vaccines, website van Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

[2] "Factsheet immunization coverage", http://www.who.int/mediacentre, website van World Health Organization (WHO)

[3] Global Polio Eradication Initiative (GPEI)

[4] Percentages op basis van 'Global and regional immunization profile', december 2014, WHO

[5] "World Immunization Week 2015: Close the immunization gap", website van WHO

[6] Factsheet immunization coverage", website van WHO

[7] "Measles and rubella monitoring", uitgave juni 2012, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

[8] Samenwerking tussen Glaxosmithkline Pharmaceuticals (GSK) en het PATH Malaria Vaccine Initiative (MVI)

[9] "Op weg naar een universeel griepvaccin"

[10] EU clinical trials register

[11] Vaccinatieweek