Farmacijfers 2014 : Belgische biofarmaceutische industrie is onbetwiste vector voor economische groei

24/04/2015

Op zaterdag 25 april 2015 publiceerde pharma.be de "Farmacijfers 2014", een nieuwe, jaarlijkse publicatie met enkele economische sleutelcijfers over de biofarmaceutische industrie in België.


Het gaat om vier indicatoren: tewerkstelling, investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling, Export en Toegevoegde Waarde. Het document bevat de meest recente gegevens over het jaar 2014, die vergeleken worden met de cijfers van 2013 en 2008, het jaar waarin de financiële en economische crisis uitbrak.

Uit de cijfers blijkt de enorme veerkracht van de Belgische biofarmaceutische sector als vector van groei en constante innovatie voor de Belgische economie.

Lees de brochure "Farmacijfers 2014"

1. Voortrekker in jobcreatie

De Belgische biofarmaceutische industrie stelde 34.155 personen te werk in 2014. Dit is een toename van 1,3 % in vergelijking met 2013. Sinds 2008 is de tewerkstelling in de Belgische biofarmaceutische sector toegenomen met bijna 1.800 nieuwe jobs (of +5,5 %). Dit komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse tewerkstellingsgroei in de biofarmaceutische sector van +0,9 %, een positief signaal in vergelijking met de daling (-2,5 % gemiddeld) in de hele Belgische verwerkende industrie (1).

2. Leiderschap in onderzoek en ontwikkeling

De geschatte uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) in 2014 bedragen bijna 2,36 Mia euro, dit is iets minder dan in het topjaar 2013 (2,49 Mia euro). De evolutie sinds 2008 is voornamelijk positief: +25 % sinds 2008 en een stijging van gemiddeld +3,8 % per jaar (2).

Het kennisintensief karakter van de sector blijkt ook uit het feit dat bijna 2 op de 3 arbeidskrachten in de biofarmaceutische industrie een diploma hoger onderwijs heeft. 1 op 3 genoot een universitaire opleiding (3).

3. Kampioen in export

In 2014 werd voor bijna 40 Mia euro aan geneesmiddelen geëxporteerd. De export kende een toename van +8,9 % vergeleken met 2013, en een toename van +16,3 % vergeleken met 2008. Het aandeel van de sector in de totale Belgische export bedroeg in 2014 11,2 %, een toename met +0,8% sinds 2013 (4).

Ook op internationaal vlak positioneert België zich sterk: na Duitsland is België de belangrijkste exporteur van biofarmaceutische producten in de EU (5).

4. Groeiend positief saldo op de handelsbalans

De sterke exportprestatie zorgt voor een handelsoverschot ter waarde van 7,8 Mia euro in biofarmaceutische producten in 2014. Dit overschot is met bijna 1/3de gestegen ten aanzien van het jaar ervoor, en is nagenoeg verdubbeld ten aanzien van 2008. Daarmee is de biofarmaceutische sector de 3de belangrijkste sector in België wat haar bijdrage tot het handelsoverschot betreft (6).

5. Toonaangevende producent

De productiewaarde in de biofarmaceutische industrie wordt geraamd op 9,2 Mia euro, een groei van +14,7 % vergeleken met 2013. Sinds 2008 gaat het om een stijging van +67 % (7). De toegevoegde waarde per capita van de biofarmaceutische sector blijft bovendien erg hoog: 194.000 euro per arbeidskracht. Daarmee bekleedt de biofarmaceutische sector de tweede plaats van alle industriële sectoren in België (8).

Catherine Rutten, CEO van pharma.be: "De Belgische geneesmiddelenindustrie engageert zich op lange termijn zowel in het welzijn van de patiënt als in de groei van de Belgische economie. Ons land presteert sterk inzake O&O, productie, tewerkstelling en export. Blijven investeren in deze groeipool is essentieel om nieuwe therapeutische ontwikkelingen aan te moedigen, de Belgische economie een boost te geven en onze internationale concurrentiepositie te vrijwaren."

Woordvoerder pharma.be: Stefaan Fiers (02 661 91 27 - 0476 76 90 77) - sf@pharma.be

(1)Statistieken 'op maat' RSZ; berekeningen pharma.be; 2014(e): gegevens op 31 oktober 2014
(2)pharma.be schatting op basis van de cijfers van de leden van pharma.be; 2014: schatting
(3)Statbel; Enquête naar de arbeidskrachten (2013)
(4)Volgens het communautair concept
(5)Eurostat (2014)
(6)Volgens het communautair concept
(7)Statbel; statistieken Prodcom (totale productiewaarde); 2014(e): een schatting op basis van de eerste 9 beschikbare maanden
(8)INR- NBB; berekeningen pharma.be (2013)