Een onaanvaardbare discriminatie van de innovatieve geneesmiddelensector

24/04/2020

pharma.be en haar leden zijn bijzonder ontgoocheld over een discriminerende maatregel in de geneesmiddelenbegroting, die gisteren in het parlement aangenomen werd. In 2020 zullen enkel de innovatieve farmabedrijven de overschrijdingen van het geneesmiddelenbudget moeten terugbetalen, terwijl andere bedrijven - waaronder de generieke bedrijven - evenzeer mee de groei en eventuele overschrijding van het budget veroorzaken.


Brussel, 24 april 2020

”Met een dergelijke maatregel zet men het sterke imago van België als innovatieve farmavallei op het spel.”, zegt Karel Van De Sompel, voorzitter van pharma.be. “Net op een moment dat de hele wereld naar onze innovatieve bedrijven kijkt om vaccins en behandelingen te ontwikkelen in de strijd tegen de wereldwijde pandemie gaat men deze bedrijven extra belasten, en vermindert men de bijdrage van anderen. Dit is de facto een bijkomende taks op innovatie, enkel te dragen door die bedrijven die hier in België investeren in Onderzoek en Ontwikkeling en jobs creëren. Ik kan dat niet begrijpen, noch aanvaarden.”

De bewuste passage in het wetsontwerp, oorspronkelijk ingediend door sp.a., hervormt de bestaande “clawback-taks” (dit is een vastgelegde bijdrage van de farmasector bij een budgetoverschrijding) tot een zware bijkomende taks op innovatie. Het zijn voortaan immers enkel de producenten van nieuwe innovatieve geneesmiddelen die deze taks moeten ophoesten, bovenop de hoge heffingen en bijkomende taksen die deze bedrijven nu al betalen.

Om het geneesmiddelenbudget onder controle te houden moet elke speler in het veld zijn verantwoordelijkheid (durven) nemen. Tot vandaag gold dan ook de faire regel dat wie bijdraagt aan de groei - en dus ook aan een eventuele overschrijding van het budget - ook mee betaalt aan de clawback taks. Die maakt deel uit van een geheel aan mechanismes die het geneesmiddelenbudget helpen onder controle te houden”, zegt Karel Van De Sompel, voorzitter van pharma.be en Country Manager van Pfizer Belgium.

“De nieuwe maatregel die gisteren gestemd werd gaat daar regelrecht tegen in. Ze is op het lijf geschreven van een beperkt aantal bedrijven, die de factuur voortaan doorschuiven naar de innovatieve bedrijven. Het is een nooit eerder geziene discriminatie die we niet kunnen aanvaarden. De Belgische patiënt dreigt finaal de dupe te worden van deze onbezonnen maatregel.

De manier waarop deze maatregel genomen is, zonder zich af te vragen wat de impact er van zou kunnen zijn, maakt ons bijzonder ongerust”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be. “pharma.be heeft zich, als verantwoordelijke actor, bereid getoond om samen met de regering het clawback systeem aan te passen door het bedrag van de clawback te verhogen. Deze bijkomende innovatietaks zal zware gevolgen hebben voor de activiteiten van de meest innovatieve sector in ons land, en dit zowel op de kleinere biotech bedrijven als op de middelgrote en grotere biofarmaceutische vestigingen.

pharma.be vertegenwoordigt 130 farma- en biotechbedrijven in ons land, die samen meer dan 37.000 mensen en onrechtstreeks meer dan 120.000 mensen tewerk stellen in België.

De innovatieve farmasector is één van de cruciale sectoren in ons land, en wordt wereldwijd erkend voor haar belangrijke bijdrage in de ontwikkeling, productie en wereldwijde distributie van nieuwe vaccins en geneesmiddelen.


Contact:

Stefaan Fiers, woordvoerder
0476 76 90 77