Daling van 12,8% in het gebruik van antibiotica bij dieren in 2018

19/06/2019

In 2018 is het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde met 12,8% gedaald. Dit is de grootste jaarlijkse daling sinds de sector zich ertoe heeft verbonden om het gebruik van antibiotica bij dieren in ons land terug te schroeven. Uit het AMCRA-rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat het gebruik van antibiotica met 35,4 % gedaald is, sinds het referentiejaar 2011.


Antibiotica zijn belangrijke middelen voor de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren en moeten op een verantwoorde manier worden gebruikt als ze levens kunnen redden of het lijden bij dieren kunnen voorkomen. Het gebruik ervan kan in sommige gevallen evenwel leiden tot resistentie van bepaalde bacteriën. Deze resistentie kan zich dan verspreiden onder de bevolking en in het milieu. Het is dus zeer belangrijk om het gebruik ervan onder controle te houden en er toezicht op te houden.

In dat opzicht hebben de federale minister van volksgezondheid, Maggie De Block, en de toenmalige federale minister van Landbouw, Willy Borsus, met alle partners van de sector, waaronder pharma.be, op 30 juni 2016 een convenant ondertekend met duidelijke doelstellingen:

• Een vermindering met 50% van de hoeveelheid antibiotica die wordt geleverd via dierenvoeding vóór eind 2017.

• Een vermindering met 75% van de hoeveelheid kritische antibiotica tegen eind 2020.

• Een vermindering met 50% van de totale hoeveelheid antibiotica die bij dieren wordt gebruikt, tegen eind 2020.

De eerste twee doelstellingen zijn reeds ruimschoots bereikt. De grote daling in 2018 in de totale hoeveelheid antibiotica, levert een belangrijke bijdrage om ook de derde doelstelling te kunnen realiseren.

Uit de cijfers van 2018 blijkt dat de gezamenlijke inspanningen van de farmaceutische industrie, landbouwers en dierenartsen binnen het platform AMCRA, die zich richten op de preventie van ziekte bij dieren door middel van bioveiligheid, preventiemaatregelen en vaccinatie, hun vruchten afwerpen", aldus Johan De Haes, Public & Animal Health Manager bij pharma.be.