2017: een recordbedrag van 3,5 miljard euro investeringen in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen in België

17/04/2018

De “Farmacijfers 2017” bewijzen het stijgende economische gewicht van de biofarmaceutische sector in België. In 2017, werd door de biofarmaceutische sector een recordbedrag van 3,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen (+21,4 % ten opzichte van 2016). Ook de werkgelegenheid nam toe (+1,3 %), vooral dan in de onderzoeksdepartementen (+14 %). De sector telt nu bijna 36 000 werknemers, waaronder 5 098 onderzoekers. Ons land exporteerde in 2017 voor een totale waarde van 40,5 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins naar de hele wereld. Meer dan ooit is België een “pharma-valley”.


 

Catherine Rutten, CEO van pharma.be

De nieuwe “Farmacijfers 2017” bevestigen nogmaals het economische belang van de biofarmaceutische sector in België. Het recordbedrag aan investeringen door de bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in België, toont aan dat ons land een belangrijke, wereldwijde rol blijft spelen. Elke dag zetten bijna 36 000 werknemers hun expertise en passie ten dienste van het zoeken naar nieuwe en betere oplossingen voor patiënten. Zo onder meer in het opzetten en begeleiden van klinische studies, een gebied waarin België een leidende positie inneemt. Meer dan ooit kan men stellen dat België een biofarmaceutische innovatiepool van wereldformaat is.

Naar de nieuwe brochure pharma.be: “Farmacijfers 2017”