Antibioticagebruik bij dieren verminderde met bijna 5 procent in 2016

30/06/2017

Precies één jaar na ondertekening van het Convenant antibiotica tussen de overheid en de betrokken sectoren, die een vermindering van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde nastreefde, stelt AMCRA de resultaten voor van de antibioticarapportage in 2016. AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, wordt gesteund door alle stakeholders die betrokken zijn op dierengezondheid.


Dalingen ten opzichte van 2015

Het totale antibioticagebruik bij dieren is in 2016 met 4,8 % gedaald ten opzichte van 2015, en met 53 % voor de zogenaamde kritische antibiotica voor de mens. In 2016 werd ook een daling van 29 % gerealiseerd in het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica.

Cumulatieve dalingen in vergelijking met 2011

In vergelijking met 2011 (het referentiejaar) resulteert dit in een cumulatieve daling van 20 % in het totale antibioticumgebruik bij dieren en van 56,1 % voor de kritische antibiotica. Sinds 2011 is er ook een cumulatieve daling gerealiseerd van 38,2 % wat het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica betreft.

Hoopgevende resultaten voor de 2020 doelstellingen

Deze resultaten zijn hoopgevend en brengen ons dichter bij de door AMCRA vooropgestelde 2020 doelstellingen: 50 % reductie in totaal antibioticagebruik, 75 % daling van de voor de mens kritisch belangrijke antibiotica en 50 % minder antibiotica via gemedicineerd voeder ten opzichte van referentiejaar 2011.

De Belgische co-regulerende aanpak werkt en leidt ons geleidelijk naar een meer duurzaam gebruik van antibiotica bij dieren in België”, stelt Catherine Rutten, CEO van pharma.be.

Davy Persoons , de Animal Health coördinator van pharma.be, voegt er aan toe: “Het correct gebruik van antibiotica bij dieren is een belangrijke pijler voor onze industrie. Om deze waardevolle geneesmiddelen in de toekomst nog op een efficiënte manier te kunnen gebruiken, en resistentie te vermijden is het belangrijk om het gebruik te beperken tot die gevallen waar het noodzakelijk is. Alleen zo kunnen we op lange termijn de diergezondheid en het dierenwelzijn garanderen, wat ook de volksgezondheid ten goede komt.”

Meer informatie is te vinden op www.pharma.be en www.amcra.be

Klik hier om het BelVetSAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antibacterial Consumption) rapport voor 2016 te lezen