Convenant voor antibiotica in de veehouderij loodst België naar een meer verantwoord gebruik

30/06/2016

Met veel enthousiasme heeft pharma.be, de koepelvereniging van de innovatieve farmaceutische industrie in België, op 30 juni het convenant antibiotica ondertekend met de ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en de minister van Landbouw Willy Borsus. Dit convenant moet België begeleiden in het pad naar een meer verantwoord gebruik van antibiotica in de veehouderij.


“Met dit convenant bevestigen beide federale ministers de co-regulerende aanpak die we sinds enkele jaren in de diergeneeskunde hanteren”, vertelt Catherine Rutten, CEO van pharma.be. De associatie pharma.be was één van de drijvende krachten in de oprichting van AMCRA, het samenwerkingsplatform tussen alle betrokken sectoren en de overheid om de dreiging van antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

Catherine Rutten: “Dat gebeurt in de eerste plaats door een meer rationeel gebruik van antibiotica bij dieren. Het verantwoord inzetten van antibiotica is cruciaal omdat het uiterst waardevolle geneesmiddelen zijn. Door de juiste tools en aanbevelingen ter beschikking te stellen van dierenartsen en veehouders kunnen zij geleidelijk evolueren naar een manier van dieren houden met minder noodzaak tot antibioticabehandeling. Dit is een duurzame aanpak die erg belangrijk is om zowel de dier- als de volksgezondheid te vrijwaren, en die tegelijk haalbaar is voor alle betrokken sectoren.” Om de doelstellingen van het convenant mee te ondersteunen, ontwikkelde pharma.be e-learning modules voor farmaceutische bedrijven. Een sensibiliseringscampagne zal opgezet worden om verantwoord gebruik van antibiotica te stimuleren.

Dat de aanpak loont, bewijst het recente BelVetSAC rapport met de verkoopcijfers van België in 2015. “Sinds 2011 is de verkoop in kilogrammen met bijna 16 procent gedaald,” licht Davy Persoons, animal health coördinator van pharma.be, toe. “Maar, deze algemene daling in volume zegt niets over het verantwoord gebruik van antibiotica of over het gebruik in de verschillende diersoorten. Een gunstige verschuiving van derdelijns naar meer eerste- of tweedelijns antibiotica bijvoorbeeld kan evengoed resulteren in een stijging van het gebruik in kg. Dit terwijl het wel een positieve evolutie is.” pharma.be kijkt met veel hoop uit naar de meer gedetailleerde gegevens die binnenkort via het Sanitel-MED systeem beschikbaar zullen zijn. Daar zullen op termijn alle dierenartsen het gebruik van antibiotica ingeven per landbouwbedrijf en per diersoort. Gedetailleerde analyses op basis van het aantal werkelijk toegediende behandelingen worden dan mogelijk. Het Sanitel-MED systeem wordt integraal gefinancierd door de diergeneesmiddelenproducenten via een heffing op de antibiotica die zij op de markt brengen.

“De weg is nog lang, maar door de handen in elkaar te slaan met onze partners en de overheid kunnen we heel ver geraken “ besluit Catherine Rutten van pharma.be.

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische bedrijven met een vestiging in België. De associatie verzamelt ook 16 bedrijven actief op gebied van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Daarmee is zij de enige sectorvereniging in België voor de diergeneesmiddelenindustrie.

Voor meer info:

  • Stefaan Fiers, woordvoerder pharma.be, sf@pharma.be, gsm: 0476/76.90.77

  • Davy Persoons, Coordinator Animal Health, dp@pharma.be, gsm: 0476/71.21.15

Klik hier en lees meer over de Animal Health groep

Voor meer info over AMCRA, het kenniscentrum voor “Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals”: www.amcra.be