Belgische innovatieve farmabedrijven nemen het voortouw in transparantie

22/06/2016

In 2015 investeerden 80 leden van pharma.be voor 138,5 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap.


Brussel, 22 juni 2016 – pharma.be, de vereniging van de innovatieve farmaceutische industrie, is verheugd met de lancering van de website www.betransparent.be, het transparantieplatform waarop de samenwerkingen tussen de farmaceutische industrie enerzijds en de zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties in België anderzijds, openbaar zijn gemaakt op 22 juni.

Uit de gegevens op deze website blijkt dat de 80 innovatieve farmaceutische bedrijven in 2015 gezamenlijk voor 138,5 miljoen euro investeerden in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap. Het gaat in hoofdzaak om de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en gezondheidsorganisaties in België, en ook de permanente vorming van zorgverstrekkers in ons land. Deze investeringen maken deel uit van een veel groter bedrag (2,6 miljard euro) dat de innovatieve farma-industrie vorig jaar in België investeerde, o.m. in eigen labo-onderzoek.

Met de publicatie van deze gegevens nemen de leden van pharma.be het voortouw in het creëren van meer transparantie in de zorgsector.

80 innovatieve farmaceutische bedrijven hebben in 2015 voor 138,5 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met Belgische gezondheidsorganisaties (zoals o.m. universiteiten, ziekenhuizen, artsen- of apothekersverenigingen, ... ) en zorgverstrekkers. Die investeringen gingen voor 65 procent (89,5 miljoen euro) naar Onderzoek & Ontwikkeling (bv. klinische studies), voor 13 procent (17,3 miljoen euro) naar wetenschappelijke donaties en schenkingen, voor 17 procent (24,2 miljoen euro) naar wetenschappelijke congressen en voor 5 procent (7,5 miljoen euro) naar vergoedingen voor consultancy opdrachten en diensten.

Deze samenwerkingen helpen zowel de medische gemeenschap als de farmaceutische bedrijven om de vinger aan de pols te houden tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen. Frequente contacten en uitwisseling van informatie over hoe nieuwe geneesmiddelen het best passen in het zorgtraject van de patiënten zijn daarbij van onschatbare waarde, en komen de patiënten ten goede. Deze investeringen bevestigen bovendien de Europese koppositie die ons land inneemt in het farmaceutische wetenschappelijk onderzoek.

De 80 innovatieve farmabedrijven, leden van koepelvereniging pharma.be, zijn de eersten die van het gezamenlijke platform www.betransparent.be gebruik maken om de samenwerkingen tussen de bedrijven enerzijds en zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties anderzijds bekend te maken. Andere sectoren (medische hulpmiddelen, generische geneesmiddelen, voorschriftvrije geneesmiddelen, ….) zullen dit voorbeeld later volgen.

Catherine Rutten, CEO van pharma.be onderlijnt: “De wederzijdse contacten tussen zorgverstrekkers en vertegenwoordigers van de industrie gebeuren in het belang van de patiënten. De publicatie van deze gegevens, met respect voor het recht op privacy, bewijst dat de sector in volledige transparantie wil handelen. 78 procent van de investeringen zijn gelinkt aan onderzoek en aan het ondersteunen van wetenschappelijke activiteiten.”

Meer info:

  • Stefaan Fiers, woordvoerder pharma.be, sf@pharma.be , gsm 0476/76.90.77

Voor meer info over betransparent.be:

  • Dr. Kristel De Gauquier (NL), tel. 02/661.91.16

  • Dr. Thomas Orban (FR), tel. 0475/90.29.26