Op 1 maart daalt de prijs van ruim 1.300 geneesmiddelen : de patiënt bespaart 11 miljoen euro

26/02/2016

Goed nieuws voor de patiënt : vanaf 1 maart 2016 worden ruim 1.300 geneesmiddelen opmerkelijk goedkoper, dankzij het Toekomstpact dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block in de zomer van 2015 met de farmaceutische industrie heeft afgesloten.


Door sterke prijsdalingen (tot 17,8 procent) zal de geneesmiddelenfactuur voor de patiënten op jaarbasis met 11 miljoen euro dalen. En ook de ziekteverzekering bespaart zo 59,3 miljoen euro. Samen goed voor een besparing van ruim 70 miljoen euro op jaarbasis.

Via deze besparingen wordt er budgettaire ruimte vrijgemaakt om nieuwe innovatieve geneesmiddelen tot bij de patiënten te brengen. Een positief signaal naar de innovatieve farmaceutische bedrijven in België, die goed zijn voor 11,2 procent van de totale Belgische export en 34.000 werknemers in ons land vertegenwoordigen”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be, de koepelvereniging van de farmaceutische sector in ons land.

Patent cliff zorgt voor sterke prijsdalingen

De daling van de geneesmiddelenprijs is een gevolg van de invoering van de zogenaamde patent cliff, een structurele en drastische hervorming van de prijsregulering van geneesmiddelen. Deze hervorming gaat in op 1 maart 2016.

Op deze datum zal de prijs van 1.305 geneesmiddelen dalen, waarvan 516 originele geneesmiddelen. Deze 516 innovatieve geneesmiddelen zitten nu al in de referentieterugbetaling. Dit betekent dat er een generieke variant van beschikbaar is en dat ze reeds een substantiële prijsdaling hebben ondergaan. Voor deze geneesmiddelen gold tot nu toe een bijkomende trapsgewijze prijsdaling, gespreid over zes jaar.

Die prijsdalingen gaan voortaan meteen van kracht zodra een geneesmiddel in de referentieterugbetaling komt. Op 1 maart 2016 is er een regularisatie van alle geneesmiddelen die nu reeds in de referentieterugbetaling zitten, maar nog niet alle prijsdalingen doorgevoerd hebben. Dit resulteert in bijkomende prijsverlagingen die variëren van 6 tot 17,8 procent. Dit leidt tot een onmiddellijke besparing van 11 miljoen voor de patiënt en 59,3 miljoen euro voor de ziekteverzekering op jaarbasis. Samen goed voor een besparing van ruim 70 miljoen euro op jaarbasis.

Patiëntgerichte besparingen

Vanaf 1 april 2016 zal de patent cliff automatisch worden toegepast wanneer een origineel geneesmiddel zijn octrooi verliest en een generieke variant beschikbaar wordt.

  • De geneesmiddelen uit categorie A, zoals kanker- en diabetesgeneesmiddelen, vallen dan terug op een prijs die 60,73 procent lager ligt dan de originele prijs.
  • De prijs van alle andere geneesmiddelen zakt dan met 54,35 procent.

Dit is positief nieuws, zowel voor de portefeuille van de Belgische patiënt als van de ziekteverzekering.