Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 2 mei 2014

  Multiple Sclerose: therapietrouw laat de patiënt toe een kwalitatiever leven te leiden

  Sinds 2009 vindt ieder jaar op de laatste woensdag van mei de Wereld MS Dag plaats, een initiatief van de Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). Lees meer

 • 30 april 2014

  De hervorming van de gezondheidswet : in het voordeel van de patiënt

  pharma.be verwelkomt de publicatie van de wijzigingen aan de 'Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid' op 30 april 2014 in het Belgisch Staatsblad. Lees meer

 • 18 april 2014

  Wereld Vaccinatie Week : vaccineren is voorkomen

  23-30 april 2014 - Wereld Vaccinatie Week : pharma.be vestigt de aandacht op het feit dat vaccinatie voor een efficiënte en duurzame socio-economische aanpak van de volksgezondheid zorgt. Lees meer

 • 1 april 2014

  pharma.be verscherpt zijn Code voor deontologie

  Medische vooruitgang en betere klinische resultaten voor patiënten hangen, onder andere, af van een goede samenwerking tussen de beoefenaars van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie op basis van integriteit en de uitwisseling van informatie. Lees meer

 • 21 maart 2014

  Tuberculose : België speelt een voortrekkersrol in de huidige behandelingen

  Werelddag van de Tuberculose - 24 maart : Ter gelegenheid van de Werelddag van de Tuberculose op maandag 24 maart wilt pharma.be de aandacht trekken op de uitzonderlijke rol die een aantal Belgische farmaceutische bedrijven gespeeld hebben bij het opsporen en de behandeling van de ziekte. Lees meer

 • 25 februari 2014

  De farmaceutische industrie zet volop in op R&D voor patiënten met zeldzame ziekte

  De Rare Disease Day, een initiatief van de European Organization for Rare Diseases (EURORDIS), is uitgegroeid tot een wereldwijd gebeuren. pharma.be grijpt deze gelegenheid aan om de noodzaak van een specifieke en duurzame aanpak van zeldzame ziekten te onderstrepen. Lees meer

 • 17 februari 2014

  Veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen: een prioriteit voor alle betrokken partijen

  Test-Aankoop heeft een rapport bekendgemaakt waarin het de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen in twijfel trekt. pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, onderlijnt dat de veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen een absolute prioriteit is. Lees meer

 • 12 februari 2014

  Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik: de innovatieve farmasector is zeer actief in onderzoek

  Tussen 2007 en 2012 werden 42 geneesmiddelen met een indicatie voor kinderen op Europees niveau geregistreerd. Gedurende diezelfde periode verkregen nog 33 andere geneesmiddelen een uitbreiding van hun indicaties voor pediatrisch gebruik [1]. Lees meer

 • 7 februari 2014

  Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen zijn onaanvaardbaar voor pharma.be

  Onbeschikbaarheden zijn onaanvaardbaar voor pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij het nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen. Lees meer