Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 19 september 2014

  Wereld Alzheimer Dag : onderzoek opent de weg naar de toekomst

  Ter gelegenheid van de Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2014, wijst pharma.be erop dat de farmaceutische industrie en universiteiten onverminderd het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer verderzetten. Lees meer

 • 6 augustus 2014

  De farmasector stelt alles in het werk opdat de patiënt zijn geneesmiddelen op het juiste moment ontvangt

  De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen op de Belgische markt is niet aanvaardbaar voor de leden-bedrijven van pharma.be. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen[1]. Lees meer

 • 11 juli 2014

  pharma.be en FeBelGen : Goed gebruik van geneesmiddelen is absoluut noodzakelijk

  pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie en FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie onderlijnen de absolute noodzaak on geneesmiddelen correct te gebruiken. Overigens wijzen de verenigingen erop dat het wijzigen van een product de nodige omzichtigheid vereist en bijgevolg niet zomaar mag gebeuren. Lees meer

 • 23 juni 2014

  Geneesmiddelenbudget: de keuze van de patiënt staat centraal

  pharma.be is voorstander van een duurzaam zorgsysteem dat de noden van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de artsen en apothekers respecteert. Lees meer

 • 2 mei 2014

  Melanoma Maandag : intensief onderzoek brengt nieuwe, hoopgevende therapieën steeds dichterbij

  Melanoma Maandag - 5 mei 2014: pharma.be wijst er op dat de zoektocht naar nieuwe, hoopgevende therapieën onverwijld verder gaat voor de patiënten die met deze pathologie geconfronteerd worden. Lees meer

 • 2 mei 2014

  Multiple Sclerose: therapietrouw laat de patiënt toe een kwalitatiever leven te leiden

  Sinds 2009 vindt ieder jaar op de laatste woensdag van mei de Wereld MS Dag plaats, een initiatief van de Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). Lees meer

 • 30 april 2014

  De hervorming van de gezondheidswet : in het voordeel van de patiënt

  pharma.be verwelkomt de publicatie van de wijzigingen aan de 'Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid' op 30 april 2014 in het Belgisch Staatsblad. Lees meer

 • 18 april 2014

  Wereld Vaccinatie Week : vaccineren is voorkomen

  23-30 april 2014 - Wereld Vaccinatie Week : pharma.be vestigt de aandacht op het feit dat vaccinatie voor een efficiënte en duurzame socio-economische aanpak van de volksgezondheid zorgt. Lees meer

 • 1 april 2014

  pharma.be verscherpt zijn Code voor deontologie

  Medische vooruitgang en betere klinische resultaten voor patiënten hangen, onder andere, af van een goede samenwerking tussen de beoefenaars van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie op basis van integriteit en de uitwisseling van informatie. Lees meer

 • 21 maart 2014

  Tuberculose : België speelt een voortrekkersrol in de huidige behandelingen

  Werelddag van de Tuberculose - 24 maart : Ter gelegenheid van de Werelddag van de Tuberculose op maandag 24 maart wilt pharma.be de aandacht trekken op de uitzonderlijke rol die een aantal Belgische farmaceutische bedrijven gespeeld hebben bij het opsporen en de behandeling van de ziekte. Lees meer