Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 7 januari 2016

  Bio-originele geneesmiddelen droegen in 2015 voor 35,2 mio EUR bij tot besparingen

  Op 7 januari 2016 werd een Convenant voor de doorstart van biosimilaire geneesmiddelen ondertekend door de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, vertegenwoordigers van de koepels van ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen, wetenschappelijke artsenverenigingen, en de farmaceutische industrie in België. Lees meer

 • 11 december 2015

  België goed voor een zesde van totale Europese farma-export

  Bijna een tiende van de investeringen in farmaceutisch Onderzoek en Ontwikkeling in Europa zijn gesitueerd in ons land, blijkt uit onderzoek van pharma.be Lees meer

 • 28 juli 2015

  pharma.be roept op tot een radicale aanpak van het Hepatitis C-virus

  Wereldwijd zijn ongeveer 170 miljoen mensen besmet met het Hepatitis C-virus, één van de meest voorkomende oorzaken van chronische leverontsteking. Ook in ons land zijn naar schatting 70.000 Belgen besmet. Sinds 1 januari 2015 worden 3 nieuwe, krachtige geneesmiddelen terugbetaald die patiënten van hepatitis C kunnen genezen. Lees meer

 • 27 juli 2015

  pharma.be en Maggie De Block ondertekenen het Toekomstpact: focus op innovatie voor de patiënt en voorspelbaarheid voor de bedrijven

  pharma.be, de vereniging van 140 innovatieve geneesmiddelenbedrijven in België, ondertekende op 27 juli 2015 het "Toekomstpact" met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het pact legt de focus op innovatie, en bevat een reeks concrete maatregelen die de patiënten in België ten goede komt. De overeenkomst ligt in lijn met een groot aantal wensen die pharma.be in de lente van 2014 heeft geformuleerd in haar "Memorandum aan de regering". Lees meer

 • 1 juli 2015

  Op 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen

  Op 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen buiten octrooi. Het gaat onder meer om antikankermiddelen en therapieën die inwerken op het afweersysteem, om infectiewerende geneesmiddelen en medicatie voor aandoeningen aan het zenuwstelsel, het cardiovasculair systeem en het ademhalingsstelsel. Lees meer

 • 24 april 2015

  Farmacijfers 2014 : Belgische biofarmaceutische industrie is onbetwiste vector voor economische groei

  Op zaterdag 25 april 2015 publiceerde pharma.be de "Farmacijfers 2014", een nieuwe, jaarlijkse publicatie met enkele economische sleutelcijfers over de biofarmaceutische industrie in België. Lees meer

 • 20 april 2015

  Wereld Vaccinatie week: België is wereldleider inzake vaccins

  Vaccinatiecampagnes, in combinatie met verbeterde hygiënische levensomstandigheden, dragen sinds vorige eeuw wezenlijk bij aan de volksgezondheid. Vandaag genieten wereldwijd meer mensen dan ooit de voordelen van veilige en doeltreffende vaccins. Lees meer

 • 27 februari 2015

  Oproep voor een duurzaam Belgisch kader voor weesgeneesmiddelen

  Zeldzame ziektendag - 28 februari 2015 : Het afgelopen jaar 2014 keurde het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een recordaantal van 14 zogenaamde 'weesgeneesmiddelen' goed, gericht op de behandeling, diagnose of preventie van een zeldzame ziekte. Lees meer

 • 3 februari 2015

  Meer dan 500 onderzoeksstudies in België naar nieuwe kankermedicatie

  Naar aanleiding van Wereldkankerdag op 4 februari 2015, onderstreept pharma.be de vooraanstaande rol die België speelt als draaischijf van onderzoek naar nieuwe kankermedicatie. Lees meer

 • 24 september 2014

  Drie prioriteiten voor de farmasector in België: doeltreffendheid & veiligheid, informatie en transparantie ten dienste van de patiënt

  De biofarmaceutische industrie onderzoekt en ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen. In dit kader zetten pharma.be en haar 130 leden-bedrijven die actief zijn in België zich continu in om de doeltreffendheid en veiligheid van innovatieve geneesmiddelen en de informatie en transparantie ten dienste van de patiënten te verzekeren. Lees meer