Persberichten

Contact : Stefaan Fiers - Woordvoerder van pharma.be
sf@pharma.be - 0476 76 90 77

 • 20 april 2015

  Wereld Vaccinatie week: België is wereldleider inzake vaccins

  Vaccinatiecampagnes, in combinatie met verbeterde hygiënische levensomstandigheden, dragen sinds vorige eeuw wezenlijk bij aan de volksgezondheid. Vandaag genieten wereldwijd meer mensen dan ooit de voordelen van veilige en doeltreffende vaccins. Lees meer

 • 27 februari 2015

  Oproep voor een duurzaam Belgisch kader voor weesgeneesmiddelen

  Zeldzame ziektendag - 28 februari 2015 : Het afgelopen jaar 2014 keurde het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een recordaantal van 14 zogenaamde 'weesgeneesmiddelen' goed, gericht op de behandeling, diagnose of preventie van een zeldzame ziekte. Lees meer

 • 3 februari 2015

  Meer dan 500 onderzoeksstudies in België naar nieuwe kankermedicatie

  Naar aanleiding van Wereldkankerdag op 4 februari 2015, onderstreept pharma.be de vooraanstaande rol die België speelt als draaischijf van onderzoek naar nieuwe kankermedicatie. Lees meer

 • 24 september 2014

  Drie prioriteiten voor de farmasector in België: doeltreffendheid & veiligheid, informatie en transparantie ten dienste van de patiënt

  De biofarmaceutische industrie onderzoekt en ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen. In dit kader zetten pharma.be en haar 130 leden-bedrijven die actief zijn in België zich continu in om de doeltreffendheid en veiligheid van innovatieve geneesmiddelen en de informatie en transparantie ten dienste van de patiënten te verzekeren. Lees meer

 • 19 september 2014

  Wereld Alzheimer Dag : onderzoek opent de weg naar de toekomst

  Ter gelegenheid van de Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2014, wijst pharma.be erop dat de farmaceutische industrie en universiteiten onverminderd het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer verderzetten. Lees meer

 • 6 augustus 2014

  De farmasector stelt alles in het werk opdat de patiënt zijn geneesmiddelen op het juiste moment ontvangt

  De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen op de Belgische markt is niet aanvaardbaar voor de leden-bedrijven van pharma.be. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen[1]. Lees meer

 • 11 juli 2014

  pharma.be en FeBelGen : Goed gebruik van geneesmiddelen is absoluut noodzakelijk

  pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie en FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie onderlijnen de absolute noodzaak on geneesmiddelen correct te gebruiken. Overigens wijzen de verenigingen erop dat het wijzigen van een product de nodige omzichtigheid vereist en bijgevolg niet zomaar mag gebeuren. Lees meer

 • 23 juni 2014

  Geneesmiddelenbudget: de keuze van de patiënt staat centraal

  pharma.be is voorstander van een duurzaam zorgsysteem dat de noden van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de artsen en apothekers respecteert. Lees meer

 • 2 mei 2014

  Melanoma Maandag : intensief onderzoek brengt nieuwe, hoopgevende therapieën steeds dichterbij

  Melanoma Maandag - 5 mei 2014: pharma.be wijst er op dat de zoektocht naar nieuwe, hoopgevende therapieën onverwijld verder gaat voor de patiënten die met deze pathologie geconfronteerd worden. Lees meer

 • 2 mei 2014

  Multiple Sclerose: therapietrouw laat de patiënt toe een kwalitatiever leven te leiden

  Sinds 2009 vindt ieder jaar op de laatste woensdag van mei de Wereld MS Dag plaats, een initiatief van de Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). Lees meer