Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 21 april 2017

  Klinische studies: nieuwe wet om België in de Europese kopgroep te houden

  De Kamer heeft op 20 april 2017 het licht op groen gezet voor de nieuwe wet rond klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze wet zal België optimaal voorbereiden op de implementatie van een Europese verordening tegen 2018. De regelgeving om studies op te starten wordt heel wat eenvoudiger, waardoor ons land haar imago in Europa als aantrekkingspool voor klinische onderzoek kan behouden, en zelfs versterken. Lees meer

 • 13 april 2017

  “Investment in innovative medicines in Belgium has never been so high”

  Pharmaceutical companies in Belgium invested 2.89 billion Euros in Research and Development (R&D) for new medicines in 2016. This is an 11.6% increase compared to 2015, and a new record. This strong growth of the sector also translates into additional employment. In 2016, an additional 552 new positions were created in pharmaceutical companies, almost half of which were created in R&D departments. Overall, the sector employs around 35,250 people in Belgium. Lees meer

 • 13 april 2017

  “Investeringen naar innovatieve geneesmiddelen in België nooit eerder zó hoog”

  2,89 miljard euro, dat is het bedrag dat farmaceutische bedrijven in 2016 in België hebben uitgegeven aan investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) naar nieuwe geneesmiddelen. Het is een stijging met 11,6% tegenover 2015 en een nieuw record. Die sterke groei vertaalt zich ook in bijkomende tewerkstelling. In 2016 kwamen er 552 nieuwe arbeidsplaatsen bij in farmaceutische bedrijven, waarvan bijna de helft in O&O-afdelingen. In totaal stelt de sector ruim 35.250 personen te werk in België. Lees meer

 • 20 maart 2017

  pharma.be verwelkomt journalist Gregory Willocq (ex-RTL Belgium)

  Gregory Willocq, jarenlang nieuwsanker en oud-hoofdredacteur van RTL Info, vervoegt het communicatie team van pharma.be, de koepelvereniging van de innovatieve geneesmiddelenindustrie in België. Lees meer

 • 7 maart 2017

  1 op 3 leidinggevenden in de farmasector is een vrouw: “We zijn op de goede weg”

  Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities in de farmaceutische sector ligt op 31,5 %. In het managementteam klimt het aandeel vrouwen zelfs tot 41 %. En bijna 2 op de 3 tewerkgestelden in de onderzoeksteams (62%) zijn vrouwen. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, zet pharma.be de sterke vertegenwoordiging van vrouwen in de geneesmiddelenindustrie in de kijker. Lees meer

 • 28 februari 2017

  Voor slechts 1% van patiënten met een zeldzame ziekte bestaat er een behandeling

  Maar … gen- en celtherapie bieden hoopvolle perspectieven. 17 jaar na de invoering van de Europese richtlijn om onderzoek naar weesgeneesmiddelen te stimuleren en 10 jaar na de eerste Internationale Dag van de Zeldzame Ziekten, blijft er voor onderzoekers nog heel wat werk aan de winkel. Slechts voor ongeveer 1 procent van de patiënten met een zeldzame ziekte bestaat er een behandeling. Alle hoop is gericht op de nieuwe ontwikkelingen in gen- en celtherapie. Lees meer

 • 21 november 2016

  Farmacijfers 2015: De Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie

  Brussel, 21 november 2016 - Vandaag viert pharma.be haar 50ste verjaardag. De koepelvereniging van meer dan 130 farmaceutische bedrijven in België neemt de gelegenheid te baat om haar leidende positie in Europees perspectief te onderstrepen. In 2015 versterkte de Belgische farmaceutische industrie haar positie in een aantal belangrijke economische kernindicatoren, ten opzichte van het jaar ervoor. Zo profileert ze zich steeds meer als een van de belangrijkste ‘biofarmaceutische hubs' in Europa. Lees meer

 • 18 oktober 2016

  Geneesmiddelensector draagt de helft van de besparingen in de gezondheidszorg (452 miljoen euro)

  Brussel, 18 oktober 2016 De helft van alle besparingen in de gezondheidszorg komen op de kap van de geneesmiddelensector. De totale factuur loopt op tot 452 miljoen euro. Dit is één zesde van de totale omvang van de begrotingsinspanning van de federale regering. “Dit de zwaarste bijdrage die ooit geleverd werd aan het in evenwicht houden van het gezondheidszorgbudget door één sector”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be. Lees meer

 • 30 juni 2016

  Convenant voor antibiotica in de veehouderij loodst België naar een meer verantwoord gebruik

  Met veel enthousiasme heeft pharma.be, de koepelvereniging van de innovatieve farmaceutische industrie in België, op 30 juni het convenant antibiotica ondertekend met de ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en de minister van Landbouw Willy Borsus. Dit convenant moet België begeleiden in het pad naar een meer verantwoord gebruik van antibiotica in de veehouderij. Lees meer

 • 22 juni 2016

  Belgische innovatieve farmabedrijven nemen het voortouw in transparantie

  In 2015 investeerden 80 leden van pharma.be voor 138,5 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap. Lees meer