Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 4 februari 2019

  Wereldkankerdag – 4 februari 2019 - 19 nieuwe innovatieve kankermedicijnen voor patiënten in België in 2018

  In 2018 werd in België de terugbetaling(1) van 19 uiterst innovatieve kankermedicijnen goedgekeurd. Het gaat om nieuwe behandelingen die bij bepaalde patiënten de levensduur kunnen verlengen, de verdere ontwikkeling van de ziekte kunnen voorkomen en/of de levenskwaliteit kunnen verbeteren. Met die geneesmiddelen kunnen bepaalde soorten kanker beter bestreden worden. Het gaat onder meer om vormen van longkanker, borstkanker, leverkanker, maagkanker, nierkanker, wekedelentumoren, schildklierkanker, ruggenmergtumoren en bloedkanker. Lees meer

 • 9 januari 2019

  Brussels Airport breidt dienstverlening aan en samenwerking met de farmaceutische sector verder uit

  Als voorkeursluchthaven in Europa voor transport van temperatuurgevoelige producten, blijft Brussels Airport investeren in de dienstverlening en producten op maat van de farmaceutische sector, een van de sleutelsectoren in ons land. De luchthaven biedt de sector nieuwe infrastructuur en producten en integreert nieuwe technologieën als blockchain in de dienstverlening. Lees meer

 • 19 september 2018

  Nieuw Observatorium van de (bio)farmaceutische sector

    Persbericht Nieuw Observatorium waakt over internationale concurrentiepositie van de (bio)farmaceutische sector in ons land   Brussel – 19 september 2018 Deze ochtend werd een gloednieuw Observatorium voor de farmaceutische industrie opgericht, door de federale vice-eerste minister en Minister van Economie Kris Peeters. Het Observatorium zal de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische sector analyseren en evalueren ten opzichte van evoluties in andere Europese lidstaten. Lees meer

 • 1 juni 2018

  Karel Van De Sompel en Clarisse Lhoste aangesteld als voorzitter en ondervoorzitter van pharma.be

                    De Raad van Bestuur van pharma.be heeft de heer Karel Van de Sompel, Country Manager en Managing Director Pfizer Belgium, verkozen tot voorzitter en mevrouw Clarisse Lhoste, Managing Director MSD Belgium & Luxembourg, tot ondervoorzitster van de vereniging. Zij volgen mevrouw Sonja Willems, General Manager Janssen Benelux en de heer Michel Collard, General Manager Celgene Belux op. Lees meer

 • 17 mei 2018

  524 nieuwe klinische studies goedgekeurd in 2017

    20 mei 2018 : de Internationale Dag van de Klinische Studies.   In 2017 werden in België 524 klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd. Dat is een stijging met 18 eenheden, ten opzichte van 2016. Die stijging is mede het gevolg van het record bedrag aan investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling van de biofarmaceutische bedrijven in ons land (3,5 miljard EUR in 2017). 80% van de klinische proeven in ons land worden door bedrijven gefinancierd, de overige 20% door de academische gemeenschap. Lees meer

 • 17 april 2018

  2017: een recordbedrag van 3,5 miljard euro investeringen in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen in België

  De “Farmacijfers 2017” bewijzen het stijgende economische gewicht van de biofarmaceutische sector in België. In 2017, werd door de biofarmaceutische sector een recordbedrag van 3,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen (+21,4 % ten opzichte van 2016). Ook de werkgelegenheid nam toe (+1,3 %), vooral dan in de onderzoeksdepartementen (+14 %). De sector telt nu bijna 36 000 werknemers, waaronder 5 098 onderzoekers. Ons land exporteerde in 2017 voor een totale waarde van 40,5 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins naar de hele wereld. Meer dan ooit is België een “pharma-valley”. Lees meer

 • 23 maart 2018

  2017: 26 nieuwe hoog-innovatieve geneesmiddelen voor de patiënt terugbetaald

  Zesentwintig hoog-innovatieve geneesmiddelen kregen in 2017 een goedkeuring voor terugbetaling in België. Het gaat om nieuwe therapieën die voor patiënten met verschillende vormen van kanker (huid-, borst-, pancreas-, long- en maagkanker) een belangrijk verschil in levenskwaliteit kunnen maken. Ook therapieën voor multiple sclerose, ernstige vormen van reumatoïde artritis of ter preventie van baarmoederhalskanker werden zo in 2017 voor terugbetaling goedgekeurd. Lees meer

 • 28 februari 2018

  28 februari de Internationale Dag van Zeldzame Ziekten

  12 nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd in 2017 om patiënten met zeldzame ziekten te helpen #WijGevenNietOp In België werden vorig jaar twaalf nieuwe innovatieve behandelingen voor terugbetaling goedgekeurd die specifiek bestemd zijn voor patiënten met zeldzame ziekten. Zo kregen onder andere bepaalde patiënten met hemofilie type B, idiopathische pulmonale fibrose of een zeldzame bloedkanker die de plasmacellen aantast (multiple myeloom) toegang tot nieuwe geneesmiddelen die veel gevallen hun levenskwaliteit aanzienlijk verbeterden. Lees meer

 • 30 juni 2017

  Antibioticagebruik bij dieren verminderde met bijna 5 procent in 2016

  Precies één jaar na ondertekening van het Convenant antibiotica tussen de overheid en de betrokken sectoren, die een vermindering van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde nastreefde, stelt AMCRA de resultaten voor van de antibioticarapportage in 2016. AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, wordt gesteund door alle stakeholders die betrokken zijn op dierengezondheid. Lees meer

 • 29 juni 2017

  De innovatieve farmabedrijven trekken volop de kaart van Onderzoek en Ontwikkeling in hun relaties met de Belgische medische gemeenschap

  In 2016 investeerden 77 leden van pharma.be voor 148,3 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap. Lees meer