Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 24 april 2020

  Een onaanvaardbare discriminatie van de innovatieve geneesmiddelensector

  pharma.be en haar leden zijn bijzonder ontgoocheld over een discriminerende maatregel in de geneesmiddelenbegroting, die gisteren in het parlement aangenomen werd. In 2020 zullen enkel de innovatieve farmabedrijven de overschrijdingen van het geneesmiddelenbudget moeten terugbetalen, terwijl andere bedrijven - waaronder de generieke bedrijven - evenzeer mee de groei en eventuele overschrijding van het budget veroorzaken. Lees meer

 • 28 maart 2020

  Federale regering en Belgische biofarma-industrie versnellen de inspanningen in de strijd tegen COVID-19

  De federale regering en de Belgische farmaceutische industrie versnellen hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19. Dat zijn ze donderdagavond overeengekomen in het kader van het zogenaamde R&D Bioplatform. Het gaat heel concreet over het versnellen van de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen COVID-19 en het opschalen van de testcapaciteit zodat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo’s van de farmabedrijven zal kunnen gebeuren. Lees meer

 • 24 oktober 2019

  pharma.be: nieuwe behandelingen geven duizenden kankerpatiënten een perspectief op een betere toekomst

  Dankzij doorgedreven onderzoek werden de voorbije jaren belangrijke doorbraken gerealiseerd op het gebied van kankeronderzoek. Zij leidden tot nieuwe geneesmiddelen, die voor duizenden kankerpatiënten in ons land levensreddend zijn geweest of tot een verbetering van hun levenskwaliteit hebben geleid. Lees meer

 • 23 september 2019

  pharma.be wenst samen werk te maken van een toekomstgericht geneesmiddelenbeleid voor iedereen

  Brussel – 23 september 2019 – pharma.be begrijpt de maatschappelijke verontwaardiging over de hoge prijs van bepaalde geneesmiddelen. De nieuwste, vaak revolutionaire behandelingen plaatsen zowel de farma- en biotech sector als de overheden voor een grote uitdaging. pharma.be is vragende partij om na te denken over manieren om deze behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt en zo om te gaan met deze nieuwe realiteit. België kan hierin een voorbeeld zijn voor Europa. Lees meer

 • 24 juni 2019

  Financiering van wetenschappelijk onderzoek staat voorop in de relaties tussen innovatieve farmaceutische bedrijven en de Belgische medische gemeenschap.

  In 2018 investeerden 104 bedrijven die lid zijn van pharma.be voor 171 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap. Lees meer

 • 19 juni 2019

  Daling van 12,8% in het gebruik van antibiotica bij dieren in 2018

  In 2018 is het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde met 12,8% gedaald. Dit is de grootste jaarlijkse daling sinds de sector zich ertoe heeft verbonden om het gebruik van antibiotica bij dieren in ons land terug te schroeven. Uit het AMCRA-rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat het gebruik van antibiotica met 35,4 % gedaald is, sinds het referentiejaar 2011. Lees meer

 • 18 mei 2019

  543 nieuwe aanvragen ingediend voor de lancering van klinische studies in België in 2018

    Toename met 9% in vergelijking met 2017 In 2018 zijn er in België 543 nieuwe aanvragen ingediend voor de lancering van klinische studies om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Lees meer

 • 3 mei 2019

  pharma.be : Oproep om voorzichtiger te communiceren rond innovatieve medicatie

  pharma.be reageert met verbazing op de insinuaties van de Christelijke Mutualiteit in de pers over de werkzaamheid van een reeks geneesmiddelen in bijkomende indicaties (Het Laatste Nieuws , 2 mei 2019). Lees meer

 • 23 april 2019

  Huidig systeem van prijsregulering zal leiden tot minstens 1,3 miljard nieuwe besparingen voor het RIZIV in 2019-2023

  Uit berekeningen van pharma.be blijkt dat de recente prijsmaatregelen die de regering de sector heeft opgelegd in de periode 2019 -2023 zal leiden tot minstens 1,3 miljard euro nieuwe besparingen voor het RIZIV. pharma.be reageert daarmee op het voorstel van de PVDA om het kiwimodel in te voeren. Lees meer

 • 19 april 2019

  Farmacijfers 2018: De (bio)farmaceutische sector in België: het kloppend hart van de kenniseconomie

  In 2018 hebben (bio)farmaceutische bedrijven hun verankering in België verder versterkt. Er zijn 37.073 personen actief in de sector, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van vorig jaar. (Bio)farmaceutische bedrijven trekken ook steeds meer onderzoekers aan: 5.295 waren er werkzaam in 2018. Tegelijkertijd werd er door bedrijven uit de sector bijna 3,6 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling in België. De uitvoer van geneesmiddelen en vaccins piekte met een waarde van bijna 43 miljard euro. België maakt zijn reputatie als Europees centrum van de (bio)farmaceutische sector dan ook volledig waar. Lees meer