Persberichten

Contact : communication@pharma.be - 02 661 91 14

 • 18 december 2020

  Persbericht - LEK VAN VACCINPRIJZEN SCHAADT MOGELIJK OVERHEID ZELF

  pharma.be, de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, reageert verontrust op de onlangs gepubliceerde gegevens over europese prijzen van de Covid-19 vaccins. Dit lek is volgens pharma.be een ernstige inbreuk op de vertrouwelijksclausule in de contracten tussen de Europese Commissie en de betrokken bedrijven. Lees meer

 • 27 november 2020

  Persbericht - 72% VAN DE INNOVATIEVE FARMABEDRIJVEN IN BELGIË LEVEREN EXTRA INSPANNINGEN IN DE STRIJD TEGEN COVID-19

  Een recente enquête* onder de leden van pharma.be toont aan dat bijna drie vierde (72%) van de innovatieve farmabedrijven in België extra inspanningen heeft geleverd in de strijd tegen COVID-19 sinds het begin van de pandemie. Lees meer

 • 1 oktober 2020

  PERSBERICHT - Caroline Ven aan het roer van pharma.be

  1 oktober 2020 | Caroline Ven neemt vandaag officieel het roer over als CEO van pharma.be, de Belgische vereniging van innovatieve farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Lees meer

 • 29 juni 2020

  PERSBERICHT - Investeringen in wetenschappelijk onderzoek met bijna een kwart toegenomen in 2019

  Er werd in 2019 door de bedrijven die lid zijn van pharma.be ruim 26 miljoen méér geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek dan het voorgaande jaar (in het kader van samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap) Brussel, 30 juni 2020 – Innovatieve farmaceutische bedrijven hebben in 2019 voor 196 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap. Daarvan ging ruim 137 miljoen (70%) naar de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Dit is een stijging van 23% in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het recentste verslag van het transparantieplatform ‘betransparant.be’. Lees meer

 • 16 juni 2020

  CAROLINE VEN WORDT DE NIEUWE CEO VAN PHARMA.BE

  16 juni 2020 | Caroline Ven zal op 1 oktober 2020 haar functie als CEO van pharma.be opnemen. Ze volgt Catherine Rutten op die deze functie gedurende zeven jaar bekleed heeft. Lees meer

 • 20 mei 2020

  526 klinische studies goedgekeurd in 2019: België bevestigt haar positie als referentieland in Europa

  Vandaag 20 mei 2020, bij de viering van International Clinical Trials Day, gaat alle aandacht naar klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Een dag die meer dan ooit zijn waarde bewijst in deze pandemietijd. In 2019 bevestigde België haar naam als leider in klinische studies in Europa, met 526 goedgekeurde aanvragen, waarvan 80 procent op initiatief van de privésector. In de zoektocht naar een oplossing tegen COVID-19 werden in België reeds 24 aanvragen voor klinische studies voor de behandeling of de preventie van COVID-19 ingediend. Lees meer

 • 13 mei 2020

  CEO van pharma.be geeft een nieuwe wending aan haar carrière

  pharma.be kondigt aan dat haar CEO, Catherine Rutten, besloten heeft om de federatie op 30 juni ek. te verlaten. Na 7 jaar bij pharma.be geeft ze haar carrière een nieuwe wending. Lees meer

 • 12 mei 2020

  Farmacijfers 2019: Belgische bio-farmasector, aan de wieg van nieuwe vaccins en behandelingen

  Terwijl veel pharma.be bedrijven met man en macht meewerken aan het vinden van een oplossing in de strijd tegen COVID-19, bevestigt ons land haar internationale vooraanstaande rol in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingen. De “farmacijfers 2019” onderstrepen eens te meer de solide en zich steeds verder ontwikkelende bio-farmasector in ons land. Lees meer

 • 24 april 2020

  Een onaanvaardbare discriminatie van de innovatieve geneesmiddelensector

  pharma.be en haar leden zijn bijzonder ontgoocheld over een discriminerende maatregel in de geneesmiddelenbegroting, die gisteren in het parlement aangenomen werd. In 2020 zullen enkel de innovatieve farmabedrijven de overschrijdingen van het geneesmiddelenbudget moeten terugbetalen, terwijl andere bedrijven - waaronder de generieke bedrijven - evenzeer mee de groei en eventuele overschrijding van het budget veroorzaken. Lees meer

 • 28 maart 2020

  Federale regering en Belgische biofarma-industrie versnellen de inspanningen in de strijd tegen COVID-19

  De federale regering en de Belgische farmaceutische industrie versnellen hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19. Dat zijn ze donderdagavond overeengekomen in het kader van het zogenaamde R&D Bioplatform. Het gaat heel concreet over het versnellen van de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen COVID-19 en het opschalen van de testcapaciteit zodat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo’s van de farmabedrijven zal kunnen gebeuren. Lees meer