EVENTS

Europese Antiobioticadag

Date:
18/11/2016

De Europese antibioticadag is een jaarlijks initiatief op Europees niveau om het bewustzijn van de dreiging van antibioticaresistentie te verhogen en om het verstandig gebruik van antibiotica te bevorderen.