Geneesmiddelen spelen doorslaggevende rol in verbeterde overlevingskansen van kankerpatiënten

Wereldkankerdag – 4 februari 2017

03/02/2017

Volgens recente cijfers zal naar schatting 1 op de 4 Belgen kanker ontwikkelen voor de leeftijd van 75 jaar[1]. Ondanks deze zorgwekkende cijfers, blijven de Belgen optimistisch en hebben ze vertrouwen in medische en farmaceutische innovatie. 64% van de Belgen denkt dat onderzoekers de komende decennia doeltreffende behandelingen zullen ontwikkelen om kanker te overwinnen.

Dit optimisme is ook gegrond. Vandaag kent meer dan 60% van de gediagnosticeerde kankergevallen in ons land een goede afloop. Het genezingspercentage, dat vaak hoger ligt dan in andere landen, is te danken aan de pioniersrol die België speelt op dit gebied[2]. Dankzij de enorme therapeutische vooruitgang kunnen patiënten tegenwoordig beroep doen op heel wat doeltreffende wapens tegen kanker.

Het toekomstbeeld en leven van een kankerpatiënt ziet er vandaag anders uit dan een paar decennia geleden. Zo zijn de overlevingskansen voor leukemie sinds 1970 gestegen van 10 naar 90% voor kinderen en van 10 naar 55% voor volwassenen. Bij borstkanker werd de overlevingskans opgetrokken van 40 naar 90%, bij botkanker van 5 naar 60% en bij teelbalkanker van nihil naar 95%.[3] Er blijft wel nog een hele weg af te leggen om voor alle kankers het hoofd te kunnen bieden.

Ook de algemene levensverwachting voor kankerpatiënten is gestegen. Het gaat om een gemiddelde stijging van 1,74 jaar, gemeten in Europa over de periode 2000-2009. Bijna 75% van deze stijgende trend is te danken aan innovatieve geneesmiddelen.*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dat de impact van innovatieve kankergeneesmiddelen groot is, wordt bevestigd door statistieken op langere termijn. De overlevingskans van behandelde kankerpatiënten, 5 jaar na diagnose, is gestegen tot 54%.*

 

 

 

 

 

Bovendien ziet de toekomst er hoopvol uit:

  • er zijn wereldwijd meer dan 7.000 geneesmiddelen in ontwikkeling, waarvan 25 procent (1.813 geneesmiddelen) tegen kanker[4]*.

  • Zo’n 30% van de klinische studies in België spitsten zich toe op kanker. [5]

  
 

 

 

 

 

Reactie van Catherine Rutten, CEO van pharma.be, de vereniging die 130 farmaceutische bedrijven in België verenigt: “De strijd tegen kanker wordt fors opgevoerd. Onderzoek naar kanker leidt voortdurend tot vooruitgang. Vroeger konden tumoren enkel chirurgisch verwijderd worden. Vandaag, dankzij jarenlange investeringen in onderzoek, is het aanbod aan behandelingen ruimer en beter afgestemd op de gepersonaliseerde noden van patiënten.”

Feiten en cijfers: Lees hier de volledige brochure van pharma.be

De term 'kanker' verwijst naar een groep ziektes waarin abnormale cellen zich op een chaotische manier delen en verspreiden, en die leiden tot de vorming van tumoren. De kankercellen kunnen vervolgens andere organen aantasten en secundaire tumoren uitlokken: de zogenaamde ‘metastasen’ of ‘uitzaaiingen’.

Kanker kan het gevolg zijn van externe factoren (levensstijl, omgeving, bacteriën, virussen, …), interne factoren (erfelijke mutaties, hormonen, …) of een combinatie.

Meest voorkomende kankers:

Bij mannen: 1) prostaatkanker 2) longkanker 3) darmkanker

Bij vrouwen: 1) borstkanker 2) darmkanker 3) longkanker

(Belgian Cancer Registry, Cancer Burden in Belgium, 2015, p.22)

 * Bron grafieken: EFPIA at ECCO congress 2017

[1] ‘Belgen en Kanker’: 1ste barometer, 2016

[2] ‘Belgen en Kanker’: 1ste barometer, 2016

[3] Cijfers van European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), 2013

[4] EFPIA: ‘From Innovation to Outcomes’, 2016

[5] fagg 2014-2015