Twee belangrijke doorbraken in betere toegang tot kankergeneesmiddelen

Wereldkankerdag – 4 februari 2017

03/02/2017

België speelt een pioniersrol in het onderzoek naar vooruitstrevende kankerbehandelingen. Heel wat nieuwe geneesmiddelen en behandelingen in de strijd tegen kanker worden in ons land ontwikkeld of getest. Naast chirurgie en radiotherapie, beschikken artsen over tal van efficiënte geneesmiddelen om kanker te bestrijden: chemotherapie, hormoontherapie, gentherapie en meer recent ook de immunotherapie.

  • Immunotherapie vaker terugbetaald

Immunotherapie is een veelbelovende behandeling waarbij de tumoren via het eigen immuunsysteem van de patiënt worden aangevallen. De uiterst bemoedigende resultaten openen nieuwe perspectieven voor patiënten, vooral in het geval van huid-, long- en leverkanker[1].

In België was de tegemoetkoming voor de nieuwe types immunotherapie tot eind 2016 voorbehouden voor patiënten in een vergevorderd stadium van huidkanker. Sinds 1 januari 2017 is een versnelde procedure ook van kracht voor patiënten met long- en nierkanker en met een Hodgkin-lymfoom.[2] Op die manier krijgen de komende drie jaar zo'n 10.000 patiënten een nieuw, hoopvol vooruitzicht. De financiering van deze versnelde terugbetaling is mogelijk onder meer dankzij maatregelen in het Toekomstpact, een meerjarenakkoord tussen de federale regering en de farmaceutische sector.

  • Snellere toegang tot innovatieve kankerbehandelingen

Kankerpatiënten hebben vaak geen tijd om te wachten op het lange proces dat voorafgaat aan de beslissing tot terugbetaling van een behandeling. Daarom werken farmaceutische bedrijven mee met de overheid aan het ‘Unmet medical need’-programma, een procedure om innovatieve geneesmiddelen sneller bij patiënten te kunnen brengen, nog vóór de registratie is afgerond.

De ‘Unmet medical need”-procedure kan opgestart worden bij de behandeling van een ernstige of dodelijke aandoening waarvoor geen therapeutisch alternatief bestaat[3]. Eind 2016 werden dankzij deze procedure de eerste twee geneesmiddelen ter beschikking gesteld aan patiënten in België, voor de behandeling van acute myeloïde leukemie en borstkanker.