VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Tom, Patient Experience

#pharmafaces

14/11/2016

“Zelfmanagement” of het leven met een chronische ziekte zelf in handen nemen is niet altijd eenvoudig. Als Patient Experience Manager voor het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie, is Tom steeds op zoek naar innovatieve oplossingen om patiënten met een chronische ziekte te ondersteunen in hun behandelingstraject. Begeleidingsprogramma’s, die steeds op initiatief van de arts worden opgestart, kunnen een ruggensteun bieden bij het correct volgen van een behandeling.

Bij chronische patiënten is het immers belangrijk dat de behandeling op het juiste moment en op een correcte manier wordt genomen, zoals voorgeschreven door de arts. Door de patiënt te coachen als manager van zijn ziekte, kan hij een actieve rol spelen in het succes van zijn behandeling. Dit komt zowel de patiënt, de arts en de maatschappij ten goede.

Tom: “Binnen de farmaceutische sector, is er een evolutie om steeds meer samen te werken om oplossingen te ontwikkelen. We weten dat het voor patiënten niet altijd eenvoudig is. Het geeft mij veel voldoening dat we hen op die manier kunnen bijstaan. We gaan daarmee een stap verder dan enkel het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen.”