VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ingrid, Medical Science Liaison

#pharmafaces

10/11/2016

Na een loopbaan als Medical Science Liaison, werkt Ingrid (UCB) vandaag nauw samen met een team van MSL’s dat wetenschappelijke ondersteuning biedt aan artsen. Door de dialoog aan te gaan met een MSL expert, krijgen artsen toegang tot de meest recente, wetenschappelijke kennis over innovatieve behandelingen, bv. steunend op data van klinische studies; en bespreken ze hoe ze bepaalde ziektes beter kunnen opvolgen en behandelen.

Ingrid: “De dialoog met artsen is heel waardevol. Zij kunnen ons ook nieuwe inzichten bieden, door ervaringen van patiënten aan te geven. Zo kunnen wij werken aan nieuwe oplossingen. Ik vind het heel aanmoedigend om, weliswaar vanop een afstand, te kunnen bijdragen tot ontwikkeling van nieuwe medicijnen die kunnen bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor patiënten.”