VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Dr Paul Lacante, Medisch Directeur

#pharmafaces

09/11/2016

Na een 5-jarige loopbaan als huisarts, maakte Dr. Paul Lacante de overstap naar de farmaceutische industrie en is nu Medisch Directeur voor de Benelux bij de onderneming Bristol-Myers Squibb (BMS). Het Medical Affairs team in een farmaceutisch bedrijf heeft verschillende taken, waaronder artsen helpen om een juiste inschatting maken van de waarde en het correct gebruik van de geneesmiddelen en dus bij te dragen tot optimale patiëntenzorg.

Dr. Paul Lacante: “Dankzij onze gespecialiseerde kennis, kunnen we artsen ondersteunen en helpen. Het is enorm belangrijk dat elke patiënt de optimale behandeling krijgt.”