Behandeling van artritis: een echte revolutie in de reumatologie

Wereld artritisdag, 12 oktober 2016

12/10/2016

Tot het begin van de jaren negentig bleven de therapeutische opties tegen artritis beperkt tot symptomatische behandelingen. Sindsdien heeft de reumatologie een ware revolutie doorgemaakt, dankzij de ontwikkeling van strategieën die gericht zijn op ziektecontrole, en de komst van nieuwe biotherapieën die zelfs in zeer ernstige refractaire gevallen doeltreffend zijn.

Dankzij de beschikbare behandelingen enerzijds en een betere algemene aanpak van deze aandoeningen anderzijds hoeven de meeste patiënten niet meer te vrezen voor ongecontroleerde ontsteking, gewrichtsschade, functieverlies of zelfs vroegtijdig overlijden. Bovendien zetten wetenschappers hun onderzoek nog altijd voort om het aantal therapeutische opties uit te breiden en te beantwoorden aan de eisen van de gepersonaliseerde geneeskunde.

Lees onze nieuwe brochure :

Download de pdf-versie van deze brochure