Betere kennis en vroegere diagnose van Alzheimer zet deur open voor nieuwe therapeutische strategieën

Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2016

21/09/2016

Alzheimer, de bekendste van alle neurodegeneratieve ziekten is een sluipende ziekte die 2 tot 4 % van de 65-plussers en 15 % van de 80-plussers treft. In België komt dat neer op ongeveer 85.000 personen.

Door een trage degeneratie van de neuronen in de hersenen, worden Alzheimerpatiënten getroffen door geheugenproblemen, stoornissen van de uitvoerende functies en van de oriëntatie in tijd en ruimte. Het leidt tot een geleidelijk verlies van de cognitieve functies en de autonomie.

De ziekte van Alzheimer is vooral leeftijdsgebonden en vormt een ware uitdaging op het vlak van volksgezondheid, gezien de hoge levensverwachting in onze maatschappij. Vandaag bestaan er al doeltreffende behandelingen om de cognitieve symptomen te verbeteren. Bovendien zet een betere kennis van de ziekte en de ontwikkeling van vroege diagnosetechnieken de deur open voor nieuwe therapeutische strategieën, meer specifiek in het domein van de immunotherapie.

Lees onze nieuwe brochure :

Download de pdf-versie van deze brochure