Virale hepatitis: 30 jaar revolutie in vaccinatie en behandeling

28 juli 2016: Wereld Hepatitis Dag

28/07/2016

28 juli 2016 – Ter gelegenheid van Wereld Hepatitis Dag, blikt koepelvereniging pharma.be terug naar de enorme vooruitgang in de vaccinatie en behandeling van hepatitis, en dit dankzij voortdurend onderzoek naar innovatieve behandelingen.

Lange tijd stond de geneeskunde nagenoeg machteloos tegenover hepatitis, een ontsteking die de lever aantast. Maar de laatste dertig jaar zijn we getuige van een ware therapeutische revolutie. Naast de doeltreffende vaccins voor zowel hepatitis A als B, kwam in 2014 ook een groter doorbraak voor hepatitis C: 90 à 95% van de besmette personen kunnen nu genezen worden op amper 3 maanden tijd, en dit dankzij de nieuwe generatie krachtige antivirale middelen. Voormalige patiënten kunnen weer werken en sneller terug actief deelnemen aan de maatschappij, terwijl een behandeling vroeger 6 à 12 maanden in beslag nam.

Doeltreffend vaccin tegen hepatitis A

Van alle vormen van hepatitis, is hepatitis A de meest milde vorm van leverinfectie: zonder chronisch verloop en zonder laattijdige levensbedreigende gevolgen. In 1992 werd een efficiënt vaccin ontwikkeld tegen deze besmettelijke vorm van hepatitis, vaak gelinkt aan lage hygiënische standaarden. De toediening van het vaccin aan kinderen in endemische gebieden heeft het aantal besmette personen aanzienlijk doen dalen en voedt de hoop dat het virus uiteindelijk zal kunnen worden uitgeroeid.

Gentechnologisch vaccin tegen chronische hepatitis B

Het hepatitis B-virus is minder onschuldig. Volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn meer dan twee miljard mensen wereldwijd al in contact gekomen met het virus, dat overgedragen wordt via lichaamsvocht (bloed, urine, tranen, zweet of speeksel) of via seksueel contact. Hepatitis B wordt ook beschouwd als de eerste seksueel overdraagbare aandoening (SOA) ter wereld. Hoewel de aandoening in 90 procent van de gevallen volledig geneest, evolueert het in 5 tot 10 procent van de gevallen toch naar chronische hepatitis die de lever kan aantasten tot cirrose of zelfs tot kanker. In België zouden ongeveer 70.000 mensen chronisch drager zijn van het virus.

De grootste doorbraak in het domein van hepatitis B is te vinden in de preventie. De ontwikkeling van een gentechnologisch vaccin is het eerste vaccin in de geschiedenis dat een virus zo efficiënt bestrijdt. Voor chronische hepatitis B-patiënten zijn ook innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld die de activiteit van het virus blokkeren en voorkomen dat het zich verder verspreidt. Als de lever ondanks de bestaande therapieën toch te sterk is aangetast, gaan artsen over tot een levertransplantatie.

Succesvolle behandeling van hepatitis C

In België schommelt het totaal aantal Hepatitis C-patiënten tussen 65.000 en 90.000 personen. Door de weinige symptomen is de helft hiervan zich niet bewust dat ze drager is van het virus. Het wordt overgedragen via het bloed, langs parenterale weg (transfusie, vuile naalden, piercing, tatoeage …) en in mindere mate van moeder op kind of via seksueel contact. De aandoening evolueert in bijna 80 procent van de gevallen tot een chronische hepatitis. Besmetting wordt meestal toevallig ontdekt bij een bloedtest of als er complicaties ontstaan als gevolg van cirrose, het laatste stadium van de chronische ziekte. Een grote uitdaging bestaat er dus in om de patiënten te screenen en te identificeren.

De genezingsgraad van hepatitis C is in de afgelopen 20 jaar enorm gestegen: van 10 procent in de jaren ’90, tot bijna 90 à 95 procent sinds 2014, het jaar van de grote doorbraak. In dat jaar werd een nieuwe generatie antivirale middelen ontwikkeld met directe werking, waarmee het virus kan aangevallen worden op verschillende momenten van de levenscyclus. Deze virusremmers kunnen tot 95 procent van de patiënten genezen, in amper drie maanden, en met minder bijwerkingen. En dit terwijl een behandeling vroeger 6 à 12 maanden in beslag nam.

Lees de volledige brochure hieronder: "Virale hepatitis: revolutie in vaccinatie en behandeling" :

Download de pdf-versie van deze brochure