Farmasector zet schouders onder behalen van duurzame VN-doelstellingen

15/06/2016

De farmaceutische sector is een van de drijvende krachten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) te behalen. Wereldwijd lopen er zo’n 330 internationale samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg waarbij 25 farmaceutische bedrijven en 840 partnerorganisaties betrokken zijn.

De research-georiënteerde farmaceutische industrie werkt samen met externe partners in de publieke en private sector, om de toegang tot geneesmiddelen, vaccins en gezondheidszorg te verbeteren. pharma.be, de koepelorganisatie van de innovatieve farmaceutische industrie in België, pleit voor nog meer samenwerking om patiënten wereldwijd tegemoet te komen.

  • Wereldwijd zijn er 330 samenwerkingen tussen de farmaceutische sector, ngo’s, academici, ziekenhuizen en overheden om Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen rond gezondheid te behalen. Tien jaar geleden waren dit er maar een 50-tal.
  • Door innovatief onderzoek en een verbeterde toegang tot nieuwe geneesmiddelen en vaccins, levert de farmaceutische sector mee een belangrijke contributie tot deze VN-doelstellingen, die lopen van 2015 tot 2030.
  • 50 procent van de samenwerkingen ondersteunen de regio Sub-Sahara-Afrika.

Samenwerkingen zijn ruggensteun voor heel wat vrouwen

Een van de millenniumdoelen van de VN, die van 2000 tot 2015 liepen, was om de moedersterfte met drie kwart terug te dringen. Dat doel is in 2015 niet bereikt, maar moedersterfte is in de afgelopen vijftien jaar wel met ongeveer de helft gedaald: van 430 overlijdens per 100.000 geboortes in 1990 tot 230 nu. Internationale samenwerking is cruciaal om moedersterfte verder terug te dringen. Er zijn nu 17 samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven die moeders helpen. De samenwerkingen schenken onder meer aandacht aan de beschikbaarheid van orale anticonceptiemiddelen, bewustmaking, preventie en de constructie van noodzakelijke gezondheidsinfrastructuren.

In mei 2016, hebben het regionale bureau van de WHO in Afrika (WHO/AFRO) en de internationale koepelvereniging van de farmaceutische industrie (IFPMA) nog een nieuwe samenwerking op poten gezet, deze keer om baarmoederhalskanker in Afrika te bestrijden. In de Sub-Sahara is de kans dat vrouwen met baarmoederhalskanker sterven acht keer groter dan in het Westen omdat ze hun diagnose vaak te laat krijgen. WHO/AFRO en het IFPMA zetten daarom in op preventie en screening. Door goed samen te werken kunnen de publieke en private sector globale uitdagingen sterker aangaan.

“De farmaceutische sector is een belangrijke partner om mee na te denken met andere betrokken partijen over hoe ze zo veel mogelijk mensen toegang kunnen geven tot de beste behandelingen. Samen kunnen ze onderzoeken welke technologieën en nieuwe behandelingen nodig zijn”, zegt Prof. Dr. Marleen Temmerman. Bij het Aga Khan Development Network In Kenia zet zij zich in voor de gezondheid van vrouwen in Oost-Afrika.

Catherine Rutten, CEO van pharma.be, bevestigt dit : “Alleen door op alle niveaus wereldwijd samen te werken, kunnen landen de nieuwe doelen behalen. Niet toevallig is een van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ‘partnerschap om doelen te bereiken’. Ook de farmaceutische industrie kan via samenwerkingen haar steentje bijdragen.“

Hoe zit het met België ?

Een draaischijf voor ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen

België telt ruim 200 farmabedrijven en 4.200 onderzoekers. Vorig jaar investeerde de sector bijna 2,6 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe behandelingen op heel wat domeinen. Heel wat geneesmiddelen en vaccins die patiënten in ontwikkelingslanden helpen, zijn ook in ons land ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd.

Zo ontwikkelde Janssen Pharmaceutica het eerste geneesmiddel in veertig jaar tijd tegen tuberculose, vorig jaar wetenschappelijk erkend met de Galenusprijs. In 2014 trof deze heel besmettelijke bacteriële ziekte wereldwijd 9,6 miljoen mensen, en 1,5 miljoen mensen zijn hieraan gestorven. Bijna 95% van de tbc-sterfgevallen komen voor in lage- en middeninkomenslanden. De VN heeft de ambitie om de tuberculose epidemie tegen 2030 volledig uit te roeien.

Niet enkel nieuwe geneesmiddelen, maar ook verbeterde therapieën vinden hun oorsprong in ons land. Vorige maand, in april 2016, beval het WHO de tbc-behandeling aan van een Belg, dokter Armand Van Deun, wetenschapper bij het Instituut van Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Deze therapie duurt nog maar negen maanden in plaats van twee jaar. Voor veel tbc-patiënten betekent dit een grote stap voorwaarts.

Kortom: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ‘een kompas voor de komende 15 jaar’ zoals de eerste minister Charles Michel ze in september 2015 noemde, zijn een stimulans voor de farmaceutische sector in België om nog meer te investeren in het onderzoek en ontwikkeling.

Bronnen : WHO; IFPMA : Developing World Health Partnerships Directory