Sonja Willems en Patricia Massetti herverkozen als voorzitster en ondervoorzitster van pharma.be

20/05/2016

De Raad van Bestuur van pharma.be heeft met eenparigheid van stemmen mevrouw Sonja Willems, Algemeen Directeur Janssen Benelux, en mevrouw Patricia Massetti, Algemeen Directeur van MSD Belgium & Luxemburg, herverkozen als voorzitster en ondervoorzitster van de vereniging.

 http://pharma.be/images/Newsletter/voorzitterschap.png?relc=1647642188Sonja Willems begint zo aan haar derde mandaat als voorzitster van de Raad van Bestuur. Ze werd voor het eerst verkozen als voorzitster in 2012. Voor Patricia Massetti begint een tweede termijn als ondervoorzitster.

In hun gezamenlijke kandidatuur legden Willems en Massetti de nadruk op die continuïteit en op de noodzaak voor de realisatie van de afspraken uit het Toekomstpact, om België te blijven positioneren als leidende farmaceutische hub in Europa. Verder wensen ze het vertrouwen en de reputatie van de sector te versterken, onder meer door nog meer en beter te communiceren naar de buitenwereld over de opportuniteiten en uitdagingen van de farmaceutische sector. De talrijke activiteiten die dit jaar nog op stapel staan om 50 jaar pharma.be te vieren, bieden daar een uitgelezen kans toe.