Forum @pharma.be : “Patient centered clinical trials, the road ahead”

9 mei 2016

19/05/2016

http://pharma.be/images/ctforum.jpg?relc=623633652

Het Forum @pharma.be stond op 9 mei 2016 volledig in het teken van de patiënt : “Patient centered clinical trials, the road ahead”. Catherine Rutten, CEO van pharma.be, onderstreepte het feit dat België koploper is in klinische studies.

> Vorig jaar liepen er 1.578 klinische studies in ons land

> Het aantal aanvragen om studies op te zetten steeg met 6 procent

> In Europa bekleedt België de 2de positie, na Denemarken (in aantal klinische studies per inwoner)

Dankzij de toppositie van België krijgen patiënten snelle en kostenloze toegang tot innovatieve behandelingen die zich in een experimentele fase bevinden.

“Maar, dat wil niet zeggen dat ons land op haar lauweren mag rusten,” zei Rutten op het forum. “Eind 2018 treedt een nieuwe Europese regelgeving in werking die zorgt voor de harmonisering van de aanvraag- en goedkeuringsprocedures van klinische studies. Deze harmonisering kan de uitmuntende positie van België en het ‘snelheidsvoordeel’, vergeleken met andere EU-lidstaten, in het gedrang brengen.”

Sini Eskola, Director Regulatory Affairs EFPIA, bracht het Europese perspectief en focuste op belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van de regelgeving. Ze beklemtoonde het grote belang van een blijvende samenwerking met de stakeholders, alsook de ondersteunende activiteiten op EU-niveau.   

Greet Musch, Directeur-generaal DG Pre-Marketing Authorisation van het FAGG, bleef dichter bij huis en vertaalde de impact van de EU-regelgeving naar het Belgische landschap. Wat zal het effect zijn op de transparantie, op de (her)organisatie op nationaal niveau en op de beschikbaarheid van informatie voor patiënten ?

Diane Kleinermans, adviseur van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, doorliep de concrete initiatieven die voortvloeien uit het Toekomstpact, in juli 2015 afgesloten met de farmaceutische sector. Daarbij onderstreepte ze de collectieve doelstelling : België moet wereldwijd een leidende speler blijven in klinische studies.

Die leiderspositie behouden biedt in de eerste plaats veel voordelen voor de patiënten. Mitchell Silva, zelf patiënt met een zeldzame longaandoening en oprichter van het patiëntenplatform Esperity, sprak op het forum over zijn persoonlijk parcours. “Het is niet altijd eenvoudig om zijn weg te vinden in de informatie over lopende en geplande klinische studies”, getuigde hij. Silva wees op de noodzaak van een gebruiksvriendelijk en gecentraliseerd platform voor patiënten.

Ook Nele Caeyers, woordvoerder van de patiëntenorganisatie ReumaNet, benadrukte het belang van een goede communicatie naar patiënten en een sterke contributie van patiëntenorganisaties “vanaf de start van een studie”.

In het levendige debat met de sprekers, werd het belang van de “empowered patient” nog maar eens sterk naar voor gebracht. Patricia  Massetti, ondervoorzitster van pharma.be, concludeerde: “Er zijn al heel wat stappen gezet, maar we moeten samen verder werken aan een sterkere betrokkenheid van de patiënt.”

pharma.be dankt de sprekers om de “road ahead” al heel wat concreter te hebben gemaakt.