50 jaar strijd om beter ademen : de farmaceutische sector werkt aan oplossingen voor luchtwegaandoeningen

3 mei 2016 : World Asthma Day

03/05/2016

Luchtwegaandoeningen komen heel vaak voor: naar schatting bijna een miljoen Belgen kampen met astma. Op de Wereld Astma Dag (3 mei) publiceert pharma.be, de koepelorganisatie van de innovatieve farmaceutische industrie in België, een overzicht van de therapeutische vooruitgang in dit domein.

6 tot 7 procent van de volwassenen tussen 20 en 45 jaar en 8 tot 10 procent van de min 18-jarigen zou lijden aan astma, een chronische aandoening die langdurige opvolging en behandeling vereist. Dat zijn in België dus ongeveer 1 miljoen landgenoten. De behandeling van astma is de voorbije decennia sterk geëvolueerd dankzij een grotere kennis van de ziektemechanismen en de komst van nieuwe combinatiebehandelingen en biotherapieën. De medische en farmaceutische vooruitgang leidde tot een daling van de astmagerelateerde mortaliteit en verbeterde ook de levenskwaliteit van de astma-patiënten.

Op deze Wereld Astma Dag wil pharma.be het belang van technologische innovatie (inhalatoren, applicaties) en “therapeutische educatie” van patiënten benadrukken. Farmaceutische bedrijven investeren niet enkel in nieuwe geneesmiddelen: ze willen patiënten en hulpverleners ook ondersteunen om die behandelingen zo doeltreffend mogelijk op te volgen. De nauwkeurige inname en opvolging van een behandeling is immers cruciaal bij luchtwegaandoeningen.

De afgelopen jaren werden een aantal mobiele applicaties en ondersteunende Patient Support Programmes ontwikkeld, die een belangrijk ondersteunend middel zijn voor een succesvolle behandeling. De patiëntenorganisatie Astma en Allergiekoepel vindt de ontwikkeling van nieuwe technologieën en applicaties alvast hoopgevend. “Gebruiksvriendelijke apps kunnen mensen helpen om hen te stimuleren hun medicatie correct te nemen en de efficiëntie van hun behandeling te verhogen. Ze geven correcte informatie en de juiste gebruiksaanwijzingen, maar kunnen patiënten ook helpen om op regelmatige basis hun medicijnen in te nemen”, zegt coördinator Christine Baelus.

In de nieuwe publicatie “Astma en COPD: een nieuwe adem dankzij een gepersonaliseerde behandeling” schetst pharma.be een beeld van de belangrijkste evoluties in de strijd tegen luchtwegaandoeningen, en de permanente innovatie om patiënten te ondersteunen. Klik hier om de brochure te lezen