Kristel De Gauquier (pharma.be) lid van de raad van bestuur van KCE

31 maart 2016

31/03/2016

Kristel De Gauquier, de Medisch Directeur bij pharma.be, werd op 14 maart 2016 bij besluit van de Minister van Volksgezondheid benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (Belgisch Staatsblad, 30 maart 2016).

Over het KCE : Met zijn analyses en wetenschappelijke studies adviseert het KCE de beleidsmakers bij het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering. Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht om de weg te wijzen naar de best mogelijke oplossingen. En dit in een context van een optimaal toegankelijke gezondheidzorg van hoge kwaliteit, rekening houdend met de toenemende vraag en de budgettaire beperkingen. Daarnaast ondersteunt het KCE de zorgverleners door klinische richtlijnen te ontwikkelen en aan te passen aan de steeds evoluerende wetenschappelijke kennis en probeert het met zijn methodologische publicaties een leidraad te bieden aan andere onderzoekers in de gezondheidszorg.