Het pilootproject e-PIL

15/07/2020

Het pilootproject e-PIL werd in augustus 2018 gestart en heeft tot doel de vervanging van de papieren bijsluiter door de elektronische bijsluiter, in de verpakking van geneesmiddelen voor ziekenhuisgebruik in België en Luxemburg, te testen.

Het wordt door de bevoegde Belgische en Luxemburgse autoriteiten ondersteund, en werd door de Europese Commissie toegelaten.

De tussentijdse resultaten van dit project werden door pharma.be in april 2020 tijdens de DIA Global Labelling gepresenteerd die aanleiding gaf tot een publicatie in het DIA Global Forum (juli-editie)