Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen zijn onaanvaardbaar voor pharma.be

07/02/2014

Onbeschikbaarheden zijn onaanvaardbaar voor pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij het nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen.

De problematiek van de onbeschikbaarheden vraagt een genuanceerde aanpak. Omdat we hoogtechnologische geneesmiddelen ontwikkelen, hebben we soms te maken met onvoorspelbare tijdelijke productie - of bevoorradingsproblemen. Bijkomend vinden soms geneesmiddelen, die oorspronkelijk bestemd waren voor Belgische patiënten, hun weg naar andere Europese landen volgens het vrije verkeer van goederen. Onze farmabedrijven trachten er continu voor te zorgen dat er voldoende geneesmiddelen ter beschikking zijn in België. Dit werd recent nog bevestigd door onderzoek met de betrokken distributiepartners.

Samen met deze distributiepartners stellen we alles in het werk om onbeschikbaarheden te vermijden en naar oplossingen te zoeken, wat de onderliggende oorzaak ook mag zijn. Een taskforce shortages werd opgericht waar permanent overleg centraal staat tussen de farmabedrijven en de apothekers, groothandelaars-verdelers en de bevoegde autoriteiten (FAGG, RIZIV en het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken).

Onze leden melden -volgens de wettelijke verplichtingen- aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de duur en oorzaken van hun onbeschikbare geneesmiddelen. Het FAGG brengt vervolgens alle onbeschikbaarheden in kaart, communiceert hierover en kan eventuele maatregelen nemen.

pharma.be stelt: "Onze leden nemen hun verantwoordelijkheid op. Het is immers onze gezamenlijke plicht binnen de hele distributieketen ervoor te zorgen dat de patiënten kunnen beschikken over de geneesmiddelen die ze nodig hebben".

Klik hier voor het krantenartikel van Het Nieuwsblad van 07-02 met het standpunt van pharma.be.
Klik hier voor het krantenartikel van De Standaard van 07-02 met het standpunt van pharma.be.