Expertise bundelen in de strijd tegen COVID-19

04/04/2020

Het COVID-19-virus verspreidt zich snel en treft steeds meer landen en families, ook in België. Meer dan ooit heeft de wereld alle beschikbare krachten nodig om deze pandemie het hoofd te bieden. De overheid en de privésector slaan op velerlei manieren de handen in elkaar en bundelen hun expertise om gezamenlijk de strijd tegen COVID-19 aan te gaan.

Tot onze onmiddellijke prioriteiten als industrie behoren de zorg dat de geneesmiddelen beschikbaar zijn voor patiënten die er nood aan hebben, dat er nieuwe vaccins, diagnostica en behandelingen ontwikkeld worden en dat we de overheden en de gezondheidszorgsinstellingen op het terrein kunnen bijstaan in de strijd tegen COVID-19.

Deze acties worden zowel op nationaal als op Europees niveau gevoerd. De Europese federatie van innoverende farmaceutische bedrijven bevestigde het enkele dagen geleden: "de biofarmaceutische industrie blijft de regeringsleiders en de Europese overheden bijstaan in hun inspanningen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, medisch materiaal te leveren, het onderzoek te ondersteunen en het hoofd te bieden aan de socio-economische gevolgen van COVID-19" (1). pharma.be staat volledig achter deze verklaring die volgde op de publicatie van de verklaring van de Europese Raad van 26 maart jongstleden. (2)

Van onze kant kondigden we in kader van het "R&D bioplatform" aan dat de inspanningen en de samenwerking tussen de federale overheid en de farmaceutische industrie in de strijd tegen COVID-19 zal versterkt worden. Heel concreet zullen de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen het virus versneld worden en wordt de testcapaciteit voor het testen van COVID-19 patiënten opgeschaald, doordat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo's van de farmabedrijven zal kunnen gebeuren.

De farmaceutische bedrijven zetten alles in het werk om vaccins, diagnostica en behandelingen te ontwikkelen in de strijd tegen het COVID-19-virus. De eerste resultaten werden reeds geanalyseerd en er is grote hoop dat de ontwikkeling van een vaccin zal kunnen versneld worden.

Naast de inspanningen van de wetenschappelijke teams zetten de bedrijven zich eveneens op veel andere manieren in door hun expertise en mensen ter beschikking te stellen van de overheid en door middel van giften aan organisaties die zich in het oog van de crisis bevinden. Van het schenken van geneesmiddelen aan gezondheidszorgsinstellingen tot het ombouwen van productielijnen voor het maken van desinfecterende producten en deze dan te schenken: onze industrie zet zich massaal in om te helpen in de wereldwijde strijd tegen het COVID-19-virus.

In de tweede speciale editie van de Newsletter ontdekt u de laatste concrete acties die door farmaceutische bedrijven werden opgezet en de inspanningen die de Europese en Internationale sectorverenigingen leveren.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten,

Catherine Rutten
CEO pharma.be