pharma.be wenst samen werk te maken van een toekomstgericht geneesmiddelenbeleid voor iedereen

23/09/2019

Brussel – 23 september 2019 – pharma.be begrijpt de maatschappelijke verontwaardiging over de hoge prijs van bepaalde geneesmiddelen. De nieuwste, vaak revolutionaire behandelingen plaatsen zowel de farma- en biotech sector als de overheden voor een grote uitdaging. pharma.be is vragende partij om na te denken over manieren om deze behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt en zo om te gaan met deze nieuwe realiteit. België kan hierin een voorbeeld zijn voor Europa.

De farmasector gaat door een grondige transitie. Er werden duurzame oplossingen gevonden voor patiënten die lijden aan HIV/AIDS, Hepatitis C, sommige vormen van kanker, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen…

Daarnaast doen farmabedrijven vandaag onderzoek naar zeer gespecialiseerde aandoeningen waaraan patiënten met zeldzame ziekten of kinderen lijden. Denk maar aan zeer gerichte kankergeneesmiddelen of nieuwe éénmalige behandelingen die over een lange termijn hun therapeutisch effect hebben (zoals o.a. cel- en gentherapieën). Dit zijn zeer hoopgevende signalen voor patiënten voor wie er voorlopig weinig of geen alternatieven zijn.

Deze revolutionaire en spectaculaire behandelingen zijn er gekomen na vele onderzoekspogingen. Hoe kunnen we blijven innoveren en tegelijk ervoor zorgen dat de duurzaamheid van ons gezondheidsbudget bewaard blijft? Ons prijs- en terugbetalingssysteem is niet aangepast aan deze nieuwe farmarealiteit, bijvoorbeeld als het gaat over eenmalige behandelingen. Daardoor dreigen de komende jaren sommige wetenschappelijke doorbraken niet beschikbaar te zijn voor de patiënt.

Wij willen samen met de overheid zoeken naar concrete oplossingen opdat België een voortrekkersrol kan spelen binnen Europa. Dit zijn onze voorstellen:

  1. Naast de traditionele terugbetalingsmodellen willen we nadenken over specifieke, innovatieve terugbetalingsmechanismen. Zoals bijvoorbeeld een Pay for performance-model, wat wil zeggen dat de overheid een behandeling financiert in functie van de klinische resultaten per patiënt; of modellen die de kost van een éénmalige grensverleggende behandeling spreiden over meerdere jaren.
  2. Horizon scanning: overheid en industrie moeten sneller in kaart brengen welke nieuwe geneesmiddelen in onderzoek zijn, zodat op voorhand in dialoog kan getreden worden over de beste mechanismen om deze beschikbaar te stellen.
  3. Geneesmiddelen moeten voor patiënten nog sneller beschikbaar worden. Daarom moet de evaluatieprocedure verder verkort worden. Daarnaast kan ook nagedacht worden over tijdelijke terugbetaling van grensverleggende geneesmiddelen voor een specifieke groep patiënten.

Karel Van De Sompel, voorzitter van pharma.be en Country Manager Pfizer Belgium-Luxemburg:Ons land heeft de voorbije jaren al zeer veel inspanningen geleverd om de patiënten toegang te geven tot innovatieve geneesmiddelen dankzij een duurzaam geneesmiddelenbeleid. Vandaag bestaan reeds vele mechanismen die het geneesmiddelenbudget onder controle helpen houden. De farmasector in België heeft hier via prijsdalingen, allerhande heffingen, compensaties en omzettaksen substantieel toe bijgedragen.”

Catherine Rutten, CEO van pharma.be: Onze Belgische overheden kunnen verder het voortouw nemen om oplossingen te vinden voor de nieuwe uitdagingen, lokaal en op Europees niveau. We geloven in een duurzaam zorgsysteem met de beste behandeling voor iedereen toegankelijk. Wij willen samen met de overheid zoeken naar concrete oplossingen opdat België een voortrekkersrol kan spelen binnen Europa.”

In het licht van deze uitdagingen engageert pharma.be zich als federatie om op te treden als een actor die zich bewust is van haar verantwoordelijkheid en staat ze open voor verdere dialoog.