Galenusprijs 2018: ziekte van Crohn

Ziekte van Crohn

14/05/2019

De ziekte van Crohn is een chronische inflammatoire aandoening van het maagdarmkanaal die gepaard kan gaan met complicaties zoals abcessen en fistels.

Perianale fistels zijn een vaak voorkomende complicatie van Crohn. De belangrijkste symptomen van perianale fistels zijn pijn als gevolg van perianale zwelling, koorts als gevolg van de vorming van abcessen en de drainage van pus, feces of bloed vanuit cutane fistelopeningen.
Complexe perianale fistels zijn een verzwakkende complicatie van Crohn die vooral patiënten jonger dan 40 jaar treft en resulteren in een hoge morbiditeit en een significante verslechtering van de levenskwaliteit. De symptomen en complicaties van perianale fistels kunnen de sociale interacties van de patiënten beperken, hun vermogen remmen om seksueel actief te zijn, en leiden tot beperkingen in hun beroepsactiviteiten. Een nieuwe behandeling die in België werd ontwikkeld en tevens de eerste allogene stamceltherapie is die fistelheling bevordert, is genomineerd voor de Galenusprijs.

De prestigieuze Galenusprijs, de belangrijkste prijs in ons land voor farmaceutisch onderzoek, bestaat al meer dan 35 jaar en groeide uit een Frans initiatief dat intussen wereldwijde uitstraling geniet. Liefst 17 landen reiken de prijs elk jaar uit. De toonaangevende Galenusprijs bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en medical device, en een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid.

Lees meer:

http://www.prixgalien-galenusprijs.be/