Galenusprijs 2018: hereditair angio-oedeem (HAE)

Hereditair angio-oedeem (HAE)

14/05/2019

Hereditair angio-oedeem (HAE) is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij patiënten aanvallen van zwellingen ervaren. Deze aanvallen hebben een andere oorzaak dan de zwellingen bij allergische reacties.

De frequentie, ernst en locatie van de acute HAE-aanvallen, die zeer pijnlijk kunnen zijn, variëren sterk. HAE is een potentieel dodelijke aandoening t.g.v. verstikking bij laryngeaal oedeem wat voorkomt bij ongeveer de helft van de HAE-patiënten. De angst voor een nieuwe potentieel dodelijke, pijnlijke of disfigurerende aanval kan zwaar drukken op de kwaliteit van leven bij deze patiënten.
Er is nood aan een preventieve behandeling zonder ernstige bijwerkingen die dusdanig effectief is dat de HAE-patiënten geen doorbraakaanvallen meer ervaren en die eenvoudig en met weinig impact op het leven van de patiënt kan worden toegediend.
De nieuwe innovatieve therapieën voor de preventieve behandeling van HAE kunnen mogelijk aan die nood voldoen.

De prestigieuze Galenusprijs, de belangrijkste prijs in ons land voor farmaceutisch onderzoek, bestaat al meer dan 35 jaar en groeide uit een Frans initiatief dat intussen wereldwijde uitstraling geniet. Liefst 17 landen reiken de prijs elk jaar uit. De toonaangevende Galenusprijs bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en medical device, en een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid.

Lees meer:

http://www.prixgalien-galenusprijs.be/

 

C-ANPROM/BE//0411 DOP: April 2019