Galenusprijs 2018: cytomegalovirus

02/05/2019

In België worden jaarlijks ongeveer 800 hematopoiëtische stamceltransplantaties uitgevoerd, waarvan 46% allogene stamceltransplantaties zijn. Infecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in deze patiëntengroep door het gebruik van immunosuppressiva.

Naar schatting 60% van de ontvangers van een allogene stamceltranstransplantatie in België zijn seropositief voor het cytomegalovirus (CMV). Een CMV infectie, éénmaal opgelopen, blijft latent aanwezig en kan reactiveren wanneer het immuunsysteem van de patiënt verzwakt is. CMV is dan ook een serieuze en potentieel levensbedreigende complicatie in ontvangers van een stamceltransplantatie.
De laatste 20 jaar werden geen nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die CMV reactivatie en -ziekte kunnen voorkomen. Een nieuwe innovatieve therapie ter preventie van CMV reactivatie en -ziekte in seropositieve ontvangers van een allogene stamceltransplantatie is één van de deelnemers voor de Galenusprijs 2018. Deze nieuwe therapie omvat een nieuw werkingsmechanisme met hoge werkzaamheid tegen reactivatie het cytomegalovirus en een gunstig bijwerkingenprofiel.

De prestigieuze Galenusprijs, de belangrijkste prijs in ons land voor farmaceutisch onderzoek, bestaat al meer dan 35 jaar en groeide uit een Frans initiatief dat intussen wereldwijde uitstraling geniet. Liefst 17 landen reiken de prijs elk jaar uit. De toonaangevende Galenusprijs bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en medical device, en een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid.

Lees meer:

http://www.prixgalien-galenusprijs.be/