Galenusprijs 2018: longkanker

30/04/2019

Ongeveer 85% van alle nieuw gediagnosticeerde longkankers behoren tot de niet-kleincellige longkanker (NKCLK)(1).

Bij de meerderheid van patiënten met stadium III NKCLK kan de tumor niet chirurgisch verwijderd worden en bestaat de standaardbehandeling uit chemotherapie in combinatie met radiotherapie, met de bedoeling de patiënt te genezen, gevolgd door actieve opvolging van de patiënt. Ondanks een goede initiële controle in ongeveer 90% van deze patiënten, evolueert de ziekte binnen het jaar bij de meeste patiënten vaak tot een verder stadium waarbij er geen genezing meer mogelijk is (2,3,4). De 5-jaarsoverleving bij deze patiënten bedraagt slechts 15% (4).
De behandeling die in aanmerking komt voor de Galenusprijs vervangt de actieve opvolging en stimuleert het immuunsysteem om de tumor te herkennen en vervolgens de groei of ontwikkeling ervan uit te schakelen waardoor de progressie-vrije overleving en algemene overleving van de patiënt wordt verlengd.

De prestigieuze Galenusprijs, de belangrijkste prijs in ons land voor farmaceutisch onderzoek, bestaat al meer dan 35 jaar en groeide uit een Frans initiatief dat intussen wereldwijde uitstraling geniet. Liefst 17 landen reiken de prijs elk jaar uit. De toonaangevende Galenusprijs bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en medical device, en een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid.

Lees meer:

http://www.prixgalien-galenusprijs.be/

 

References:
 
1. Herbst RS et al. N Engl J Med 359: 1367-80 ;
2. Ahn JS et al. J Clin Oncol. 2015 ;33(24) :2660-6 ;
3. Belderbos et al. Eur J Cancer 2007 ;43(1) :114-21.
4. Aupérin A et al. J Clin Oncol. 2010;28(13):2181-90